SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
New interesting topics in botany and plant ecology - MBCPLUS007
Title in English: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Czech title: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 other [hours/week]
Capacity: 10
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Guarantor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (27.07.2012)
Aim of the course is to familiarise students with newest advances in botany and ecology of plants, protists and fungi. The lecture will usually consist of short presentation followed by discussions of papers from leading journals in the field. We want the students to be interested in new findings, advances and methods of botany. The discussion with the pedagogue will help the attendants to incorporate the knowledge into a wider framework. Each lesson will be taught by a specialist in his/her field.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Předmět by měl studenty jednak obeznámit s nejnovějšími poznatky a technikami v oboru a zároveň by je měl naučit samostatně pracovat s vědeckými články. Diskuze poznatků i načtených článků umožní studentům cvičit se v kritickém myšlení a ve vyhledávání zajímavých výzkumných témat.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Esej, případně její obhajoba na vybrané téma probírané na kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (23.11.2012)

Bude upřesněn podle časových možností pedagogů, ale rámcově může kurz obsahovat například:

1) Systematika cévnatých rostlin - molekulární metody, polyploidie a cytometrické metody a další

2) Mykologie - fytopatogenní houby, molekulární metody

3) Algologie - druhový koncept

4) Populační biologie rostlin

5) Vegetační ekologie

6) Lichenologie - molekulární metody

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Do kurzu bude přijat pokud možno každý zájemce; při výrazném překročení kapacity kurzu bude vstupní test založen na přečtení textu v angličtině a zodpovězení otázek k němu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html