SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Collections and their secrets - MBCPLUS005
Title: Tajemství sbírek
Czech title: Tajemství sbírek
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 other [hours/week]
Capacity: 10
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Guarantor: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Teacher(s): RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Annotation -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (29.10.2019)
Collections in the Faculty of Sciences contains numerous interesting specimens which are hidden for majority of our students. There is no enough of time to show them during lectures and practices, however they may be most interesting for keen students. It is a case of anthropological, zoological or botanical collections where we found some unexpected surprises during last years.
The aims of the subject are as follows 1) acquaint the students with natural history collections housed in buildings of the Biological section of the Faculty of Science as well as in other Prague institutions (e.g., National Museum, Institute of Anatomy of the 1st Faculty of Medicine). 2) Show them unique collection specimens. 3) Explain them how are collection used in scientific work. 4) Show them examples of preparation works. The subject will include close contact with collection specimens and will be hold directly in collection rooms (Faculty of Science, National Museum). In participants of the subject we are expecting at least basic knowledge of zoology and anatomy.
The subject can provide an advantage for students who have interest to study systematic zoology, systematic botany or anthropology.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (05.05.2016)

Předmět si klade za cíl

1) seznámit studenty s přírodovědnými sbírkami na PřF UK a některých dalších institucích (Národní muzeum, Anatomický ústav 1. LF UK)

2) seznámit studenty se smyslem sbírek a s vědeckou prací na sbírkovém materiálu

3) seznámit studenty se základy muzejní práce a prací preparátorů

Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (29.10.2019)

Lelláková F., Černá Ž., Habrová V., Chvála M., Stoklasa J., Vohralík V. (1985): Zoologická technika. Vydala Univerzita Karlova, Praha.
Morris P. A. (2010): A history of taxidermy: art, science and bad taste. MPM Publishing, 2010, ISBN-13: 9780956487315
Táborský K. (1961): Muzejní práce. Metodika zoologických prací v muzeích. Díl. 1 a 2. Vydalo Národní muzeum v Praze.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (04.05.2016)

 

     

Základní znalost anatomie živočichů včetně člověka je výhodou, stejně jako obecné znalosti ze zoologie a antropologie. Podmínkou však je hlubší zájem o universitní a muzejní sbírky.

Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (04.05.2016)

 

  

Pro absolvování kurzu bude nezbytná určitá míra časové flexibility.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html