SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Protection of population during extraordinary situations - practice - MB180C40
Title: Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
Czech title: Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [DS]
Capacity: 18
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Explanation: Jde o prakticky zaměřený předmět.Výuka bude nově probíhat MIMO FAKULTU. Předpokládané náklady do 650,- Kč (ubytování, strava, doprava). Pro konání kurzu je nutné přihlášení alespoň 10 studentů!
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Pinkr
Co-requisite : MB180P25
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Cílem je praktické procvičení teoretických poznatků získaných v průběhu přednášek kurzu v ZS. Terénní cvičení umožní studentům automatizaci základních reakcí na neočekávané podněty vyvolané mimořádnou událostí či krizovou sekvencí. Součástí praktického cvičení bude i aplikace základních pravidel ochrany jedince a kolektivu v kontrolovaných podmínkách simulujících reálné situace různých druhů přírodních i antropogenních jevů. Součástí semináře bude intenzivní praktická výuka předlékařské první pomoci se zaměřením na traumatologii. Terénní cvičení bude rámováno teoretickým blokem spojeným s evaluací činností.
Last update: Valentová Michaela, Mgr. (05.02.2013)
Requirements to the exam - Czech

100% aktivní účast na cvičení vč. terénní části

správné řešení cvičných situací

vyplnění testů a dotazníků na začátku a konci výuky

Last update: Valentová Michaela, Mgr. (05.02.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html