SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Guide of Practical Education in Biology - MB180C39
Title: Receptář praktické výuky biologie
Czech title: Receptář praktické výuky biologie
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: 16
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: První cvičení proběhne v pondělí 2. října.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Annotation -
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)
The course has only the Czech version.
Literature -
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)

The course has only the Czech version.

Requirements to the exam -
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)

The course has only the Czech version.

Syllabus - Czech
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (22.09.2021)

Toto je výčet probíraných témat, jejich pořadí se může změnit.

1. Úvod, podmínky zápočtu - Jan Mourek

2. Příprava trvalých mikroskopických preparátů, média mísitelná a nemísitelná s vodou, otiskové preparáty, roztěrové preparáty, krájení histologických řezů na mikrotomu, barvení histologických preparátů - Jan Mourek

3. Možnosti jednoduchých simulací metod molekulární genetiky ve školní praxi - Vanda Janštová

4. Příprava čistých kultur vybraných modelových prvoků (krásnoočko, trepka, Tetrahymena) - Jan Mourek

5. Mikroskopická technika vhodná pro školní praktickou výuku, metody světelné a fluorescenční mikroskopie (LED-fluorescenční mikroskopie), údržba mikroskopické techniky, měření mikroskopických objektů, záznam a dálkový přenos mikroskopického obrazu a videa pro potřeby distanční výuky - Jan Mourek, David Svoboda

6. Sběr a preparace hmyzu - Jan Mourek

7. Laboratorní metody ve výuce geologie - Lukáš Falteisek

8. Výroba kapalinových válců a jejich renovace - Jan Mourek

9. Botanická školní technika (herbářování, rozčleňování květu, vybrané botanické mikroskopické preparáty) - Petr Novotný

10. Výroba modelů přírodnin z modelovací hmoty - Jan Mourek

11. Prezentace didaktických pomůcek studentů - Jan Mourek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html