SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
First Aid - Summer Simulations - MB180C36L
Title: První pomoc - simulace letní
Czech title: První pomoc - simulace letní
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [DS]
Capacity: 25
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Explanation: Navazující a rozšiřující předmět - náhradníci: http://bit.ly/PPnahradnici- předmět je určený pro účastníky/absolventy základního kurzu(lze zapsat i ve stejném semestru).
Additional information: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radim Kuba
Co-requisite : {At least one of the following subjects: MB180C25, MB180C25P, MB180C25T.}
Is incompatible with: MB180C50L
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)
The course has only the Czech version
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Michaela Havlová (28.03.2011)

Cílem předmětu je v co nejreálněji nasimulovaných situacích upevňovat znalosti, dovednosti, ale také postoje studentů týkající se první pomoci. Jde o předmět primárně prakticky založený, ale obsahuje také nezbytnou teoretickou zpětnou vazbu.

Literature -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

The course has only the Czech version

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

The course has only the Czech version

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Předmět slouží především k rozšíření a praktickému zopakování znalostí a dovedností nabytých v rámci základního kurzu "První pomoc ve škole". Příklady opakovaných témat:

 • bezpečnost, úvod do zachraňování
 • život zachraňující úkony: kontrola vědomí a dýchání, kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení
 • traumatické stavy: poranění páteře, hlavy, trupu a končetin, popáleniny, přehřátí; otravy
 • interní stavy: bolesti na hrudi, obtížné dýchání, celkové křeče, cévní mozková příhoda, akutní stavy spojené s diabetem
 • rozšiřující témata probíraná podrobněji v rámci letních simulací:
  • přehřátí a popáleniny
  • stavy a poranění vzniklá v souvislosti s letním obdobím
  • vyprošťování z motocyklistické helmy
  • cestování a jak poskytovat první pomoc v zahraničí

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Výuka v LS 2020/2021 bude zahájena dne rozvrhových lístků jednotlivých paralelek. V případě vynucené online/distanční výuky probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2Njg1MDIyMTQz), kde by v takovém případě byl uveden aktualizovaný rozpis setkání, témat a úkolů. Nebude-li možná fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne toto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti e-mailem pozvánku.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)

Upřesnění korekvizity: Vstupním požadavkem je absolvování základního kurzu první pomoci (MB180C25 nebo MB180C25T) v termínu chronologicky předcházejícím termínu Simulací. V systému SIS je nastavena korekvizita - je tedy umožněn zápis a absolvování obou předmětů v rámci stejného semestru. Toto je však možné, pouze pokud základní kurz (a udělení zápočtu) proběhne ještě před absolvováním tohoto rozšiřujícího předmětu (příklad 1: jste přihlášen/a na základní kurz v sprnu, výuka simulací je však již na konci června - v takovém případě nelze simulace absolvovat ve stejném semestru, ačkoliv by to technicky zápis v SIS umožnil; příklad 2: jste přihlášen/a na základní kurz v květnu, výuka simulací je na konci června - v takovém případě lze simulace absolvovat ve stejném semestru).

 Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost.

Upozorňujeme, že obzvláště terénní varianty kurzů nejsou vhodné pro osoby s psychickými potížemi či fyzickým omezením. Vzhledem k vyšší náročnosti zmíněných terénních kurzů (MB180C25T, MB180C36Z, MB108C36L) doporučujeme v takových případech využít kurzy vyučované přímo v Praze na PřF (MB180C25). V případě, že nějaké takové omezení máte (i třeba lékařsky nediagnostikované), ozvěte se při zápisu garantovi kurzů (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz) a domluvte se, jestli je Vaše účast vhodná či jakým způsobem lze výuku přizpůsobit.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html