SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Complex Scientific Excursion - MB180C12
Title: Komplexní přírodovědná exkurze
Czech title: Komplexní přírodovědná exkurze
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [TS]
Capacity: 20
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Annotation -
Complex nature science site visits integrated knowledge from biological disciplines (botany,zoology) and geological disciplines ( geology, paleontology and petrography). Site visits are effective teaching form aiming at practical aplication of theoretic knowledge and generation of skills.
Last update: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (06.01.2021)
Literature - Czech

Literatura:
 
Švecová, M. 2002. Exkurze - propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké
škole. In: Dlouhá, J. [ eds.].: Aktivizující formy práce na vysoké škole, Praha, CUK.
Švecová, M., Matějka, D. 2017. Přírodní a kulturní dědictví. Praha: Nakl.Dr.Ženka, 80 s.

Last update: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (06.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

aktivní účast na exkurzích

Last update: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (06.01.2024)
Syllabus - Czech

 

KOMPLEXNÍ PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 2024                                       

Termín:  23. květen 2024 (čtvrtek) Zahrady Pražského hradu

                 24.květen 2024 (pátek)  Barrandovy skály a Chuchelský háj

                   1.červen 2024 (sobota) Český kras

Organizační pokyny:  

Na exkurzi je nutné se zapsat do SIS (max. 20 účastníků)

Podrobnější informace na adrese: natur.svec@seznam.cz                   

Harmonogram:

Zahrady Pražského hradu a městská zeleň,

23.5.2024 (čtvrtek)                                                                          

Sraz účastníků:          9.00  zastávka tramvaje Pražský hrad, tram č. 22,20 

Vedení exkurze:       oborová didaktika, zahradní architektura   

                                                         doc. M.Švecová, CSc.

                                        Pražský hrad - národní  kulturní památka ČR (historické

                                                                                            souvislosti)

                                                         Mgr.I. Horychová

 

Barrandovy skály, Chuchelský háj (Prokopské údolí)

24.5.2024 (pátek)

Sraz účastníků:          Hlubočepy  (zastávka tram.12,20 směr Barrandov)

                                  v 8.30

Vedení exkurze:         oborová didaktika, ekologie, environment

                                                         doc. M.Švecová

                                     oborová didaktika, geologie:

                                                         RNDr. D Matějka, CSc.   

CHKO Český Kras   

1. 6. 2024 (sobota) 

Odjezd vlaku:       ze Smíchovského nádraží nebo Hlavního nádraží, výstupní

                                  stanice Karlštejn (odjezd vlaků  podle aktuálního jízdního

                           řádu), začátek exkurze 9.00 (sraz nádraží Karlštejn)

Vedení exkurze:                                                                                        

                                  oborová didaktika, ekologie, ekosystémový management

                                                          doc. M.Švecová

                                  ochrana přírody, geologie

                                                          RNDr. I Jančaříková

                                  kulturní dědictví, historické souvislosti

                                                        Mgr.I. Horychová

                        

 

 

Další informace: Zápočty budou zapisovány po ukončení poslední exkurze. 

                                                                                              

                                                                                                  Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

6.1.2024                                                                                                            garant exkurze

Last update: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (06.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html