Special zoological expedition - MB170T80
Title: Speciální zahraniční zoologická exkurse
Czech title: Speciální zahraniční zoologická exkurse
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2008 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there
are at least 2 students.

Special excursion is organized according the interests of participants. The excursion is aimed at habitat which are missing in the territory of the Czech Republic, i.e. steps and semi-deserts, inland lakes, coastal habitats,
alpine habitats of mountains, Mediterranean habitats, tropical rain forests, etc. Visits of selected zoological gardens abroad may be included.

The expenses are not covered by faculty, thus participants are obliqued to cover this (flights, transport, acommodation, food, water, etc.).
Last update: Frynta Daniel, prof. RNDr., Ph.D. (05.10.2023)
Literature -

It is based on handbooks for identifying birds and other vertebrate species for a given continent. Furthermore, articles in the professional press dealing with topics related to animals and phenomena demonstrated at the excursion. The choice of books and articles depends on the specific excursion program in a given year.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavkem pro udělení zápočtu je aktivní účast a naplnění záměrů vědeckého projektu připraveného pro danou exkurzi, včetně předložení terénního protokolu.

Last update: Frynta Daniel, prof. RNDr., Ph.D. (29.10.2011)
Syllabus - Czech

Zahraniční exkurze má následující fixní program:

1) Vyhledávánía a pozorování zvířat, jejich video a fotodokumentace, popřípadě odběr vzorků DNA.

2) Zhodnocení ekologických, biogeografických a vegetačních charakteristik navštívených lokalit

3) Výuka metod určování početnosti, odchytu a druhové determinace pozorovaných druhů obratlovců.

4) Širší souvislosti pozorovaných jevů v kontextu současné ekologie, fylogenetiky a evoluční biologie

5) V případě mimoevropských cest i seznámení s kulturními zvláštnostmi místního obyvatelstva a historickým kontextem

 

Upozorňujeme zájemce, že náklady nejsou kryty rozpočtem katedry resp. fakulty. Vyžadujeme proto spoluúčast ve výši, která odpovidá konkretní exkursi. V připadě exkurzí do evropských zoo je to doprava, nocleh a vstupné. V připadě terenních exkurzí letenky, ubytování, doprava na místě, strava a vízaa. V připadě Ázerbajdžánu pak ještě výdaje na pobyt reciproční návštěvy Ázerbajdžánských studentů v ČR. Pro rozpočet konkretní exkurze kontaktujte prosím garanta před zápisem.

Last update: Frynta Daniel, prof. RNDr., Ph.D. (05.10.2023)