SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Field course in zoology - MB170T24
Title: Terénní cvičení ze zoologie
Czech title: Terénní cvičení ze zoologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Attributes: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Annotation -
Last update: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (09.01.2020)
Please note the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there are at least 3 students.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html