SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Field course in botany and zoology - MB170T11
Title: Terénní cvičení z botaniky a zoologie
Czech title: Terénní cvičení z botaniky a zoologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Incompatibility : MB170T26
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language only.

Excursion course emphasises pedagogically level of field biology.
Last update: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (04.02.2021)
Literature -

Kaplan (2019): Klíč ke květeně ČR/Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně ČR 

Lepší et al. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech

Čeřovský et al. (2009): Botanicky významná území České republiky

Chráněná území ČR I. - XL.

Skoumalová & Hrouda (2019): Rostliny naší přírody

Last update: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Requirements to the exam -

Please note, the lectures are given in Czech language only.

 

Active participation & determination exam

Last update: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus -

Please note, the lectures are given in Czech language only.

 

Field excursion.

Last update: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html