SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Interuniversity methodological seminary - MB170S97
Title: Meziuniverzitní metodický seminář
Czech title: Meziuniverzitní metodický seminář
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (10.10.2023)
Please note, the lectures are given in czech language only. Talks of invited speakers, presentations of students.
Tento seminář je vždy plánován jako setkání pedagogů a vybraných referujících z několika univerzit, zejména z PřFUK a PřF JčU na vybrané eko-etologické téma.
Z naší strany obvykle referují studenti pátého ročníku, jako poslední referát před obhajobou diplomové práce. Jinak je možné, aby referovali i studenti mladší (pokud mají výsledky), nebo naopak začínající doktorandi. Jde o studenty, kteří již určité ucelené výsledky mají, a zároveň jim prezentace před cizím publikem může přinést užitek.
Ze strany PřF JčU se pravidelně účastní z pedagogů např. prof. Jan Zrzavý, RNDr. Roman Fuchs, Doc. František Sedláček a RNDr. Radim Šumbera a RNDr. Riegert a jejich studenti. Navíc se pravidelně účastní i doc. Pavla Hejcmanová z Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU Z naší strany je účast tradiční Doc. Frynta a Dr. Eva Landová.
Seznam pedagogů z jiných institucí se ovšem rok od roku obněňuje a obohacuje, pokud se aktuálně připojí další pracoviště FgU AVČR, PřFUK na Masarykově Univerzitě v Brně, případně PřFUK Univerzity Palackého v Olomouci.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

The intercollegiate seminar should inform students about what is currently happening in the field of behavioral sciences not only at their university, but also at other workplaces. Therefore, the best edition of the anthology of the Czech and Slovak Ethological Society:

Proceedings of the 38th Ethological Conference of the Czech and Slovak Ethological Society (Landová, Lišková, Varadínová Eds), 9-12 November 2011, ČSEtS, Prague, 129pp

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (29.11.2011)

Pro udělení zápočtu je aktivní účast, tj. přednesení vlastního přízpěvku o výzkumném projektu

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (25.04.2012)

Meziuniverzitní seminář je koncipován jako výroční setkání pedagoů, starších magisterských studentů a zejména doktorandů z různých vysokých škol zabývajících se výzkumem etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie a kognice. Každý seminář je tématicky zaměřen a diskutují se aktuální výstupy jednotlivých pracovišť k danému tématu a zároveň se diskutují nové směry bádání v daném oboru. Jde zejména o Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity, a ČZU a a nepravidelně i o Univerzitu Palackého v Olomouci.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (04.04.2012)

Z naší strany obvykle referují studenti pátého ročníku, jako poslední referát před samotnou obhajobou diplomové práce. Jinak je možné, aby referovali i studenti mladší (pokud mají výsledky), nebo naopak začínající doktorandi. Jde o studenty, kteří již určité ucelené výsledky mají, a zároveň jim prezentace před cizím publikem může přinést užitek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html