SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethology and ethology seminary - MB170S84
Title: Odborný seminář z etologie a ekologie
Czech title: Odborný seminář z ekologie a etologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MB170S127
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
prof. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only. Talks of invited speakers on Ecology and ethology, presentations of students.
Last update: JPROKOP (30.11.2006)
Literature -

Continuous monitoring of literature in individual specialization.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadujeme aktivní účast na semináři a minimálně jednou ročně referát o postupu (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Last update: Landová Eva, RNDr., Ph.D. (29.11.2011)
Syllabus - Czech

Referáty studentů o bakalářských pracích

Referáty studentů o magisterských pracích

Referáty studentů o doktorských pracích

Přednášky zvaných domácích a zahraničních odborníků

Jednodenní terénní exkurze.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (30.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html