SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Invertebrate zoology seminary - MB170S134
Title: Odborný seminář ze zoologie bezobratlých
Czech title: Odborný seminář ze zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MB170S132
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Annotation -
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (09.06.2008)
Please note, the lectures are given in czech language only. Talks of invited speakers on Invertebrate zoology, presentations of students .
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

Continuous monitoring of literature in individual specialization.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (06.03.2017)

Zápočet je udělován za aktivní účast studentů na semináři s důrazem na prezentace založené na bakalářských a posléze diplomových pracech. Předpokládá se orientace v Zoologii bezobratlých a Protistologii pro daná zaměření.

Požadovaná min. 70% účast.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Studenti bakalářského, magisterského i postgraduálního studia se formou vlastních prezentací zapojují do programu seminířů. Prezentace mohou vycházet z povinných studentských prací, ale také z poznávací činnosti během výjezdů do terénu u nás i v zahraničí včetně kongresových aktivit. Při nich, pochopitelně, využívají i načerpaných znalostí z bakalářské a magisterské výuky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html