Ethology and ethology seminary - MB170S127
Title: Odborný seminář z etologie a ekologie
Czech title: Odborný seminář z ekologie a etologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
prof. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only. Talks of invited speakers on Ecology and ethology, presentations of students.
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (09.06.2008)
Literature -

Continuous monitoring of literature in individual specialization.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadujeme aktivní účast na semináři a minimálně jednou ročně referát o postupu (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (30.05.2019)
Syllabus - Czech

Referáty studentů o bakalářských pracích

Referáty studentů o magisterských pracích

Referáty studentů o doktorských pracích

Přednášky zvaných domácích a zahraničních odborníků

Jednodenní terénní exkurze.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (30.05.2019)