SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethology - MB170P69
Title: Základy etologie
Czech title: Základy etologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
RNDr. Jindřich Novák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.
prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
Mgr. Olga Šimková, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Annotation -
Last update: JPROKOP (26.05.2006)
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there are at least 3 students.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

Lectures on individual specialized topics cannot in principle be replaced by independent study of the following materials, which only recapitulate the acquired knowledge and further extend the student's overview:

Veselovský (2005): Ethology. Biology of Animal Behavior, Academia, Prague.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2011)

Zkouška je udělena za absolvování přednášek a vypracování eseje (2-3 stránky) na jeden z odpřednášených okruhů.

Esej bude po odevzdání oponována a po příslušném opravení textu bude udělena známka.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2011)

Povinně volitelná přednáška studijního zaměření ekologie a etologie "Základy etologie" je specializovaná magisterská přednáška a navazuje na bakalářskou přednášku doc. Frynty Etologie a sociobiologie. Je vhodná pro zájemce o etologii ze širokého spektra dalších zaměření. Původně tuto přenášku přednášel prof. Zdeněk Veselovský a vznikla historicky jako jedna z prvních - proto nese tradiční název "Základy etologie". Přednáška je nově koncipovaná jako souhrn jednotlivých samostatných témat o etologii jednotlivých skupin zvířat nebo samostatných teoretických témat, z nichž některá přednášejí i externí pracovníci oddělení ekologie a etologie. Zkouška je udělena za absolvování přednášek a vypracování eseje (2-3 stránky) na jeden z odpřednášených okruhů.

Seznam přednášených okruhů:

1) Etologie hlodavců I., II

2) Etologie a epigamní chování ptáků

3) Etologie velkých kopytníků

4) Etologie kytovců

5) Etologie ryb

6) Optická komunikace

7) Tradice u zvířat

8) Inteligence u zvířat

9) Akustická komunikace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html