SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Behavioral ecology and genetics - MB170P35
Title: Ekologie a genetika chování
Czech title: Ekologie a genetika chování
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there
are at least 5 students.
Last update: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (15.04.2008)
Literature -

John Maynard Smith, Dr. David Harper (2003): Animal Signals. Oxford University Press.

John R. Krebs, Nicholas B. Davies (1997): Behavioral Ecology. Blackwell Science.

Susumo Ohno (1975): Evoluce genovou duplikací. Academia.

Richard Dawkins (1971): Selfish gene. OUP, Oxford.

 

 

HURST, J. L., PAYNE, C. E., NC., MARIE, A. D., HUMPHRIES, R. E., ROBERTSON, D. H. L., CAVAGGIONI, A. & BEYNON, R. J. 2001. Individual recognition in mice mediated by major urinary proteins. Nature, 414, 631-634.

CHAMERO, P., MARTON, T. F., LOGAN, D. W., FLANAGAN, K., CRUZ, J. R., SAGHATELIAN, A., CRAVATT, B. F. & STOWERS, L. 2007. Identification of protein pheromones that promote aggressive behaviour. Nature, 450, 899-903.

MCCLINTOCK, M. K. 1984. Group mating in the domestic rat as a context for sexual selection: consequences for the analysis of sexual behavior and neuroendocrine responses. Advances in the study of behavior, 14, 1-50.

SAM, M., VORA, S., MALIC, B., MA, W., NOVOTNY, M. V. & BUCK, L. B. 2001. Odorants may arouse instinctive behaviours. Nature, 412, 142.

WHITTEN, W. K. 1958. Modification of the oestrous cycle of the mouse by external stimuli associated with the male. Changes in the oestrous cycle determined by vaginal smears. J. Endocrinol., 17, 307-313.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Přednáška probíhá prezenčně

 

Zkouška je ústní. 1. Esej na téma dohodnuté s přednášejícím. 2. Obhajoba eseje s dalšími širšími otázkami.

Last update: Stopka Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (06.10.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod - historie oboru, darwinismus a neo-darwinismus, sobecký gen, genotyp a fenotyp, heritabilita, reakční normy a fenotypová platicita

2. Geny a chování - genetický základ chování, adaptace a optimalizace, behaviorální syndrom a personality, fylogeneze a constrains, sociální a kulturní evoluce, modelové organizmy

3. Potravní chování - komponenty potravního chování, foraging decisions, search immage, optimal foraging, MVT, sociální modulace potravního chování, potravní chování a predační riziko, potravní chování a kompetice, modely distribuce (ideal despotic, ideal free)

4. Antipredační chování - interakce predátor a kořist, detekce a rozpoznání predátora, typy antipredačního chování, krypse a její komponenty, aposematické zbarvení a mimikry, život ve skupině, risk taking a life histories

5. Interakce parazit-hostitel - diversita parazitů a obranných mechanismů jejich hostitelů (bezobratlí a obratlovci), koevoluce parazitů s hostiteli, parazity zprostředkovaný přírodní výběr, ekologie parazitismu a základy epidemiologie, vliv parazitů na demografii a life history hostitele, manipulace chování hostitele parazity, behaviourální mechanismy vyhýbání se infekci, antiparazitické chování

6. Pohlavní výběr - pohlavní a nepohlavní rozmnožování, přírodní x pohlavní výběr, genetika pohlavního výběru, modely výběru partnera, parazité a pohlavní výběr, přímé a nepřímé výhody, samičí a samčí volba, kompetice samců, komunikace a ?honest" signalizace, evoluce ornamentů a zbraní, pohlavní výběr a speciace

7. Párovací systémy - monogamie a polygamie, hormony a párovací systémy, rodičovské role, konflikt pohlaví, pohlavní dimorfismus, alternativní reprodukční strategie a alternativní fenotypy, lek paradox, alokace a změna pohlaví

8. Kooperace, altruismus a kin selekce - teorie her, konflikt, ultimátní kooperující skupiny, model koordinace a distribuce, velikost skupiny a selekce uvnitř skupiny, model kin selekce, rozpoznávání příbuzných, příklady.

9. Agrese - proximátní kontrola, hormony, neuropeptidy, geny, COMT, MAOA, atd. atd, souboj, ressource holding potential, badge of status, dear enemy.

10. Syntéza - Fischer, Dobzhansky, Maynard Smith, Nash, Mayr

Last update: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (15.04.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html