SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
System and phylogeny of insects I. - MB170P26
Title: Systém a fylogenese hmyzu I.
Czech title: Systém a fylogenese hmyzu I.
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (20.08.2014)
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there are at least 3 students. Review of higher classification, relationships and phylogeny of Hexapoda taxa and Insecta taxa, except Oligoneoptera (see Systematic entomology II). Introduction to palaeoentomology. Characterization of world entomofauna from all
orders mentioned above, from morphological, biological, ecological and
economical point of view. Advanced course from systematic entomology optional for specialization Entomology, parallelly - General entomology.
Study materials on http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm
Literature -
Last update: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (26.10.2019)

BORROR D. J. TRIPLEHORN C. A. & JOHNSON N. F. 1989: An introduction to the study of Insects. Sixth edition. Philadelphia, Ft. Worth, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo: Saunders College Publishing, xiv+875 pp.

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých [Key to indentification of invertebrates]. Praha: Scientia, 285 pp.

CSIRO (eds): The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Volume 1 +2. Melbourne University Press, Carlton, 1137 pp.

GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press: xv + 755 pp.

GULAN P. J. & CRANSTON P. S. 1994: The insects: an outline of entomology. 4th edition.

London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne Madras: Chapman & Hall, xiv+491 pp.

HŮRKA K.& ČEPICKÁ A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 223 pp.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (25.10.2011)

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Ústní zkouška, složená ze základní poznávačky a na ní navazující otázky.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Syllabus -
Last update: JPROKOP (20.04.2006)

Relationships, phylogeny and higher classification of Hexapoda, Insecta, and all insects

orders and groups except Oligoneoptera.

Different types of insect metamorphosis, general review of reproduction and biology.

Introduction to palaeoentomology. Morphological, biological, and ecological characterization, and higher classification of individual orders and groups:

Hexapoda, Parainsecta (= Ellipura), Protura, Collembola, Diplura (Campodeina, Japygina)

Insecta, Monocondylia, Archaeognatha, Dicondylia, Zygentoma (Thysanura)

Pterygota, Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata

Neoptera, Plecoptera, Dermaptera, Zoraptera

Blattopteroid complex, Isoptera, Blattoptera, Mantodea

Orthopteroid complex, Orthroptera (Caelifera, Ensifera), Phasmatodea, Embioptera, Grylloblattodea, Mantophasmatodea

Paraneoptera (Acercaria), Psocodea, Psocoptera, Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera, Anoplura, Rhynchphthirina

Condylognatha, Thysanoptera, Hemipteroid complex, Coleorrhyncha, Heteroptera, Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha, Sternorrhyncha

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html