SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biology of arachnids - MB170P25
Title: Biology of arachnids
Czech title: Biologie pavoukovců
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C+Ex [TS]
Capacity: 5
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Annotation -
Last update: JPROKOP (26.05.2006)
Please note, the lectures are given in czech language only. The Biology of arachnids exhibits the most current knowledge about the particular orders of arachnids. This lecture focus on different levels - external morphology, anatomy, physiology, neurobiology, ontogeny, behavior, ecology, phylogeny, taxonomy, zoogeography and faunistics. During the lecture we concentrate mainly for groups from Central Europe (spiders, harvestmen, pseudosocrpions and scorpions) and for individual working of students. We also invite a various specialists and they may refer about theirs actual projects within arachnids.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (24.10.2019)

Buchar J. & Kůrka A. 1998. Naši pavouci. Academia, Praha.

Foelix R. F. 1996. Biology of Spiders. Oxford University Press. Oxford.

Polis G.A. 1990: The Biology of Scorpions. Stanford University Press. Stanford.

Weygoldt, P. 1969. The Biology of Pseudoscorpions. Harvard Univ. Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (05.10.2021)

Studenti jsou průběžně hodnoceni za aktivní účast a skládají finální ústní zkoušku (prezenčně a nebo v případě epidemiologické situace on-line formou), k dispozici mají prezentace a doporučenou literaturu. Během zkoušky musí studenti prokázat znalost o základních morfologických charakteristikách a evolučních vztazích pavoukovců a dále o jejich ekologii a etologii (s důrazem na řád pavouci).

Syllabus - Czech
Last update: JPROKOP (18.04.2006)

1) Obecná charakteristika recentních skupin pavoukovců. Vnější morfologie hlavních skupin se zřetelem na pavouky, sekáče a štírky. 2) Funkční anatomie: Vnější a vnitřní anatomie hlavních orgánů na hlavohrudi a zadečku. Popis exoskeletonu a endoskeletonu. 3) Metabolismus: Anatomie jedových žláz. Účinnost a charakteristika toxinů. Vnitřní anatomie trávicího traktu. Exkreční orgány a exkrece. Popis oběhové soustavy - srdce, žíly, krevní buňky, hemolymfa. Respirační orgány - plíce, tracheje, respirační systém a evoluce. 4) Neurobiologie: struktura a funkce. Mechanické smysly - taktilní chlupy, trichobotrie, slit sensily, lyriformní orgány. Proprioceptory - kloubové receptory, chemoreceptory, termoreceptory. Zrak - oči, vnímaní polarizovaného světla, zraková citlivost. Periferní nervy. Centrální nervový systém - supraesophagealní a subesophagealní ganglion, neurosekrece, kontrola chování. 5) Sítě: Vlákno. Snovací žlázy - struktura a typy, fysiologie, snovací bradavky - morfologie. Druhy sítí - trubicovitá síť, plachtovitá síť, křižákovská síť. Stavba sítě - konstrukce, části sítě, funkce vláken. Evoluce sítí. 6) Lokomoce a predace: Lokomoce na síti - šplhání, spouštění, běhání. Skákaní. Točivá lokomoce. Lokomoce na a pod vodou. Denní aktivita. Predace - nesíťoví pavouci, síťoví pavouci, ostatní pavoukovci. 7) Reprodukce: Vnitřní pohlavní orgány - testes, spermie, ovaria, vaječné buňky. Vnější pohlavní orgány - struktura makadla a epigyny, nasání spermií. Konstrukce kokónu. Typy kokónů. Fertilita. Péče o potomstvo. 8) Vývoj: Ranní ontogenese. Metamerická fáze. Inverze embrya. Vývoj orgánů - nervový systém, trávicí soustava. Klasifikace stádií. Růst a svlékání - proces svlékání. Fyziologie svlékání - hormonální regulace. Autotomie. Regenerace. Životní cyklus a délka života. 9) Chování 1: Dvoření - úrovně, signály. Kopulace - typy. Agonistické chování - intraspecifické interakce mezi sourozenci. 10) Chování 2: Predační chování - specialisti. Komunikace - chemická, zraková, vibrační. Sociální pavouci - vznik sociality. 11) Ekologie: Výskyt a rozšíření. Prostředí. Kořist - trofické úrovně. Nepřátelé a ochrana. Adaptace. Termoregulace. Přezimování. 12) Fylogeneze a taxonomie: Fosílie. Evoluční trendy. Klasifikace pavoukovců. Kladogram pavouků. 13) Faunistika a zoogeografie. Světová fauna pavoukovců. Evropská fauna pavoukovců. 14) Cytogenetika. 15) Arachnofauna Čech. Determinace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html