SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
European freshwater fishes and their research - MB170P120
Title in English: Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Czech title: Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:24/0 Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Teacher(s): prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.
Mgr. Michal Janáč, Ph.D.
Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.
prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Mgr. Milan Říha, Ph.D.
prof. doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (28.09.2019)
TENTO ROK (2019/2020) PŘEDNÁŠKA NEPOBĚŽÍ, V SISU NÁM ZŮSTALA OMYLEM, TÍMTO SE OMLOUVÁM.

Přednáška bude zaměřená na zajímavé aspekty týkající se evropských sladkovodních ryb a jejich výzkumu.
Vybraná témata se budou věnovat ekologii ryb, migraci ryb nebo jejich rozmnožování. Dále půjde o biogeografii a
biodiverzitu evropských ryb (zvláštní pozornost pak bude věnována rybám Balkánského poloostrova). Speciální
zaměření také bude i na témata jako jsou invazní druhy ryb v Evropě či polyploidie u ryb a s nimi spojené evoluční
souvislosti. Přednáška proběhne blokově, konferenčním stylem od osmi přednášejících, kteří se věnují výzkumu
na dané téma. Vždy od každého přednášejícího proběhnou dvě hodiny výuky na určité téma následované jednou
hodinou přednášky o vlastním výzkumu.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (21.05.2018)

Podmínka pro získání zkoušky bude vypracování eseje.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (17.12.2018)

Čtvrtek 24.1.2019:

9:15 - 11:30 - Úvod a biogeografie evropských ryb, skupiny evropské ichtyofauny a jejich evoluce – Zuzana Musilová (Kat. zoologie, Př. F., UK, Praha)

13:00 - 15:15 - Polyploidie u ryb + výzkum jeseterovitých ryb - Martin Flajšhans (Fakulta rybářství a ochrany vod, JU, Č. Budějovice)

15:45 - 18:00 - Rozmnožovací strategie ryb + výzkum hořavek a jejich koevoluce s mlži - Martin Reichard (Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno)

 

Pátek 25.1.2019: 

9:15 - 11:30 - Migrace ryb a metody jejich sledování; Behaviorální ekologie sumce velkého - Ondřej Slavík (Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU, Praha)

13:00 - 15:15 - Nepůvodní druhy ryb v ČR + výzkum invazních hlaváčů - Pavel Jurajda + Michal Janáč (Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno)

15:45 - 18:00 - Základy ekologie sladkovodních ryb a jejich výzkům ve stojatých vodách - Milan Říha (Hydrobiologický ústav, AV ČR, Č. Budějovice)

 

Pondělí 28.1.2019:

9:15 - 11:30 - Ryby Balkánského poloostrova a jejich výzkum - Jasna Vukić (Katedra ekologie, Př. F., UK, Praha) 

14:00 - 16:15 - Kaprovité ryby Evropy + výzkum klonálních karasů - Lukáš Kalous (Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU, Praha)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html