Ethology and sociobiology - MB170P107
Title: Etologie a sociobiologie
Czech title: Etologie a sociobiologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
RNDr. Markéta Janovcová, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Mgr. Iveta Štolhoferová, Ph.D.
Is incompatible with: MB170P107U
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   
Annotation -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (30.04.2014)
This is a Czech version of the course. For Erasmus students are given the lectures in English with code MB170P106!

Practical course takes place in ZOO Praha.
History of ethology, motivation, hormones and behaviour, neural mechanisms -
reflex, stimulus, learning, traditions, adaptive value of social living, basic
experiments in ethology;
innate and learned behaviour, optimalization in behaviour, mating and
reproductive strategies, altruism; senses, filtration of stimuli, signals and
receptors, orientation and navigation, biorhythms.

Veselovský, Z. 1992: Chováme se jako zvířata? Panorama, Praha, 244 pp.
Alcock, J 1998: Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer
Associates, Sunderland, Massachussetts.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (03.10.2019)

Compulsory literature:

Veselovský Z. 2005: Etologie. Biologie chování zvířat. Academia

Krebs J.R. & Davies N.B. 2004: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Davies N.B., Krebs J.R. & West S.A. 2012: An introduction to behavioural ecology. Fourth edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 506 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Každoročně aktualizované vybrané odborné publikace jsou po přihlášení k dispozici na Moodle (https://dl2.cuni.cz).

 

Recommended literature:

Birkhead T. 2000: Promiscuity. Cambridge: Harvard Univ. Press, 272 pp.

Choe J.C. & Crespi B.J. (eds) 1997: The evolution of social behaviour in insects and arachnids. Cambridge: Cambridge University Press, 541 pp.

Dawkins R. (1976): Sobecký gen, Nakladatelství mladá fronta 1998, 319 str.

Dawkins R. (1982): The Extended Phenotype. Oxford-San Francisco, 307 pp.Dennett D.C. 1995: Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life. New York: Simon and Schuster, 587 pp.

Dugatkin L.A., 1997: Cooperation among animals: an evolutionary perspective. Oxford: Oxford Universiity Press, 221 pp.

Höglund J. & Alatalo R., 1995: Leks. Princeton: Princeton University

Lorenz K. 1963: Das Sogenannte Böse. Wien: Verlag Dr. G. Borotha-Schoeler. Česky: Mladá Fronta 1992, 239 pp.

Mock W. & Parker G.A. 1997: The evolution of sibling rivalry. Oxford: Oxford Univ. Press, 464 pp.

Pearce JM. 2008. Animal Learning and Cognition. Psychology Press. New York.

 

Ridley M.2000: Původ ctnosti. Praha: Portál, 295 pp.

Sigmund K. 1993: Games of Life-explorations in ecology, evolution and behaviour. London: Penguin Books, 244 pp.

Trivers R.2002: Natural selection and social theory. Oxford: Oxford Univ. Press, 345 pp.

Wilson E.O. 1975: Sociobiology – The New Synthesis, Cambridge: Harvard University Press, 900 pp.

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (22.01.2014)

The course is completed by an oral exam, which proves the knowledge gained during observing animals and the lectures.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (15.02.2021)

Seznam témat přednášky Etologie a sociobiologie. Rozsah a pořadí jednotlivých témat neodpovídá přesně rozvržení jednotlivých lekcí přednášky.

1. Vymezení, historie a teorie oboru (Landová)

Etologie, zoopsychologie, behaviorální ekologie, sociobiologie, behaviorální vědy, proximátní a ultimátní příčiny, čtyři Tinbergenovy otázky.

2. Genetika chování (Frynta)

Ontogenetické vlivy, důkazy dědičnosti chování, dědičnost a prostředí, představy o mechanismech dědičnosti chování.

3. Výhody sociality, reciproční altruismus a kooperace (Frynta)

Agregace jako antipredační strategie, vězňovo dilema a odvozené hry, osud altruistické mutace, reciproční altruismus a podmínky potřebné k jeho udržení, jiné typy kooperace, trest.

4. Altruismus vůči příbuzným, pomocníci a rodina, eusocialita (Frynta)

Hamiltonova podmínka, koeficienty příbuzenství, poplašné signály, pomocníci, rodina u zvířat a její stabilita. Sociální systémy mravenců, vos, termitů a eusociálních savců. Teorie vysvětlující jejich evoluci.

5. Infanticida, siblicida a konflikt zájmů mezi příbuznými (Frynta)

Infanticida u hulmanů, lvů a hlodavců. Siblicida, asynchronní líhnutí u ptáků. Rodičovská péče a investice, fylogenese a rodičovská péče, konflikt rodičů s potomky.

6.-7. Agrese, teritorialita a konflikt (Frynta)

Definice agrese, fysiologická regulace agrese. Konflikt, teritorialita, hierarchie, evolučně stabilní strategie, signály a komunikace, skupinová agrese.

8. Přehled reprodukčních systémů, promiskuita, tokaniště (Frynta)

Role samců a samic, systémy bez rodičovské péče, kompetice spermií, příčiny promiskuity, důvody opakovaného páření.

9. Polygynie, monogamie, rozvod a mimopárové kopulace, polyandrie a konflikt mezi pohlavími (Frynta)

Modely vysvětlující polygynii, monogamie a samčí rodičovská péče, důvody pro mimopárovou paternitu. Tropičtí ptáci. Pěvušky jako příklad polyandrie a konfliktu mezi pohlavími.

10. Klasická etologie (Landová)

Vrozené vzorce chování, Lorenz, Tinbergen a von Frisch. Vrozené a naučené chování.

11. Učení (Landová)

Asociativní učení, učení vhledem, hra, averzivní učení, imprinting, prostorové úlohy, napodobování, tradice. 

12. Personalita u zvířat (Landová a Exnerová)

Koncepce personality u zvířat, behaviorální syndromy, heritabilita a vliv prostředí, ontogeneze, stabilita a opakovatelnost.

13. Antipredační strategie a chování predátorů (Exnerová)

Krypse, aposematismus, mimikry a další antipredační strategie; percepční a kognitivní schopnosti predátorů; mechanismy vyhledávání kořisti; reakce predátorů na výstražné signály; averzivní učení; rozpoznání a generalizace výstražných signálů. 

14. Antipredační chování (Fuchs)

Behaviorální strategie snižující riziko predace.

15. Sociální učení a sociální kognice (Exnerová)

Sociální versus individuální učení; mechanismy sociálního učení; inovace a tradice; vyučování u zvířat; sociální kognice; sebe-reprezentace; teorie mysli.

 

V letním semestru proběhnou jednodenní turnusy v ZOO Praha (zpravidla pro 10-15 studentů za den) odpovídající rozsahu cvičení (1 hodina týdně). Náplní praktika bude seznámení s etologií vybraných druhů zvířat. Pozorování, kategorizace a interpretace chování, tvorba etogramu, půlhodinový snímek chování, diskuse a výklad vyučujících. Seznam obvykle sledovaných druhů na praktiku: Equus przewalski, Pecari tajacu, Nasua nasua, Canis lupus, Speothos venaticus, Chrysocyon, Mellivora capensis, Procavia capensis, Helogale parvula, Cynictis penicillata, Suricata suricatta, Lemniscomys barbarus, Arvicanthis niloticus, Acomys cahirinus, Cynomys ludovicianus, Capromys pilorides, Cyclura nubila.


V případě špatné epidemiologické situace a uzavření Zoo Praha bude praktikum probíhat distanční formou. Studenti budou mít za úkol shlédnout vybraná videa s etologickou tematikou, zpracovat dvě eseje o vybraných druzích zvířat a splnit krátký kontrolní test v Moodlu.

Literatura:

Martin P. & Bateson P. (1993): Measuring Behaviour: An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press 1993