SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Invertebrate zoology - MB170P09O
Title: Zoologie bezobratlých
Czech title: Zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Incompatibility : MB170C09U, MB170P09I, MB170P09P, MB170P09U
N//Is incompatible with: MB170P09I, MB170P09U
Annotation -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
Please note, the lectures are given in czech language only. Invertebrates (including “ Protozoa”): external morphology, internal anatomy, nutritional and reproductive biology, ecology, zoogeography, evolution, phylogeny). Taxa of the applied importance (parasites, phytopathogens, human food ) . Fauna of Czech Republic. Practical training (one week per semester) pointed to dissection of the model animals, identification of the important groups (30hours/semester)
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)
Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 
 
Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 
 
Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
- postavení živočichů v systému eukaryotických organismů
- základní charakteristiky živočichů
- živočichové jako nejvíce diverzifikovaná skupina organismů
- vznik základních orgánových soustav živočichů
- evoluční vztahy mezi základními skupinami živočichů
- diverzita "nebilaterních" živočišných kmenů (houbovci - Porifera, vločkovci -  Placozoa, žahavci - Cnidaria, žebernatky - Ctenophora)
- Bilateria - základní charakteristika a diverzita, přehled kmenů, úvod do prvoústých (Protostomia), Lophotrochozoa x Ecdysozoa
- ploštěnci (Platyhelminthes)
- čelistovci (Gnathifera), břichobrvky (Gastrotricha), chapadlovci (Lophophorata) + několïk malých kmenů
- měkkýši (Mollusca) 
- kroužkovci (Annelida), pásnice (Nemertea)
- úvod do Ecdysozoa; Cycloneuralia
- úvod do Panarthropoda; želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora) 
- klepítkacti (Chelicerata)
- Pancrustacea mimo Hexapoda
- šestinozí (Hexapoda)
- druhoústí (Deuterostomia) 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html