SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Invertebrate zoology - MB170P09I
Title: Zoologie bezobratlých
Czech title: Zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: 180
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Incompatibility : MB170C09U, MB170P09O, MB170P09P, MB170P09U
Is incompatible with: MB170P09P, MB170P09O, MB170P09U
Is interchangeable with: MB170P09P
Annotation -
Invertebrates, their external morphology, internal anatomy, nutritional and reproductive biology, ecology, zoogeography, evolution, phylogeny). Taxa of the applied importance (parasites, phytopathogens, human food). Fauna of Czech Republic.
Practical training (one week per semester) pointed to dissection of the model animals, identification of the important groups (30hours/semester)
Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
Literature -
Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 
 
Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 
 
Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company.
 
Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Pro zkoušku je nezbytný zápočet z praktických laboratorních cvičení. Zápočet bude udělen za účast a úspěšně absolvovanou poznávačku bezobratlých (formou testu, nebo on-line testu). Zkouška je ve formě písemného testu. V případě, že prezenční forma zkoušky nebude povolena např. z důvodu epidemie COVID-19, bude zkouška ústní a on-line.

Last update: Opatová Věra, RNDr., Ph.D. (08.09.2022)
Syllabus - Czech
- postavení živočichů v systému eukaryotických organismů
- základní charakteristiky živočichů
- živočichové jako nejvíce diverzifikovaná skupina organismů
- vznik základních orgánových soustav živočichů
- evoluční vztahy mezi základními skupinami živočichů
- diverzita "nebilaterních" živočišných kmenů (houbovci - Porifera, vločkovci -  Placozoa, žahavci - Cnidaria, žebernatky - Ctenophora)
- Bilateria - základní charakteristika a diverzita, přehled kmenů, úvod do prvoústých (Protostomia), Lophotrochozoa x Ecdysozoa
- ploštěnci (Platyhelminthes)
- čelistovci (Gnathifera), břichobrvky (Gastrotricha), chapadlovci (Lophophorata) + několïk malých kmenů
- měkkýši (Mollusca) 
- kroužkovci (Annelida), pásnice (Nemertea)
- úvod do Ecdysozoa; Cycloneuralia
- úvod do Panarthropoda; želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora) 
- klepítkacti (Chelicerata)
- Pancrustacea mimo Hexapoda
- šestinozí (Hexapoda)
- druhoústí (Deuterostomia)
Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (27.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html