SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Aquatic Ecology Field Course I. - MB162T05
Title in English: Terénní hydrobiologické praktikum I.
Czech title: Terénní hydrobiologické praktikum I.
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Incompatibility : MB160T15
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)
The objective of field course is to study a deep, stratified aquatic habitat (e.g. lake, reservoir, pit hole etc.). In particular, students (themselves) will investigate interactions within the plankton induced by the diurnal light changes, together with measuring other water zonal characteristic (pH, oxygen, chl-a etc.). Among possible hypotheses, students will follow the diurnal vertical migration of zooplankton as a response to visually oriented predators (fish), diurnal changes in primary production and vertical distribution of phytoplankton etc.
The course is a common project of both Department of Ecology of Charles University Prague, and Department of Ecology of Palacky University Olomouc. It is intended namely for MSc. Students of ecology and limnology (hydrobiology) although other interested students are very welcome. The course will run once in two years (in exchange for Hydrobiological field course II. in the other year), however we are ready to run it yearly if there will be a sufficient number of applicants. Usually, the course takes 4-5 days either at the end of spring semester (May) or at the very end of the academic year (i.e. early September). For further information, please, contact the responsible persons from Dept. Ecology, Charles University.
Literature -
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh

Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.

Mackereth, F.J.H., J. Heron and J.F. Talling. 1978. Water analysis: some revised methods for limnologists. FBA Scientific publication no. 36. 120 pp.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

zápočet se uděluje za absolvování praktika včetně vypracování závěrečného protokolu a prezentace

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

Praktikum je postaveno jako projekt zachycující vliv (světelného) diurnálního rytmu nádrže na fytoplankton a zooplankton ve vztahu k možnému působení vizuálních a tedy na světle závislých predátorů (ryb), a to ve třech provázaných úlohách probíhajících formou 48-hodinového sledování na vertikálním profilu stratifikované nádrže:

a) měření chemicko-fyzikálních parametrů
na hloubkovém profilu (hladina-dno). Tyto parametry obnáší: teplota, vodivost, rozpuštěný O2, pH a světelný režim

b) vertikální stratifikace/pohyb fytoplanktonu

Odběr fytoplanktonu z určitých hloubek (ty bude lze odvozovat od průběhu parametrů z bodu a)), a to pro jak pro kvantitativní hodnocení formou koncentrace chlorofylu-a (terénní fluorometr) - to z více hloubek, tak hodnocení kvalitativního složení a dominance hlavních taxonů ve vybraných hloubkách - epi-, meta- a hypolimnion (+ nade dnem), pokud fyzikálněchemická data nenapoví něco jiného.

c) Vertikální stratifikace/pohyb zooplanktonu
Kvantitativní odběr z hloubek jako fytoplankton+ vertikální tah planktonní sítí, ten pro druhové spektrum a hodnocení dominance hlavních taxonů. Zpracování: dělení na sítkách na ?velké" a malé", mikroskopie, mikroskopická metoda počítání v počítací komůrce.

Odběry budou v intervalech 6 hod

Budou tři stále studentské skupiny, jednotlivé úlohy mezi skupinami prostřídají, aby si všichni vyzkoušeli všechno. Nicméně, každá skupina bude mít už od počátku svou ?mateřskou" úlohu, za kterou bude hlavním zpracovatelem protokolů a výsledkové části.

Časový harmonogram:

Den 1. příjezd, postavení laboratoře

Den 2. metodická příprava, nácvik technik a determinace organismů, večer zahájení měření/odběrů (18:00, 24:00)

Den 3. - 4. Měření/odběry 6:00, 12:00, 18:00, 24:00, 6:00, 12:00, práce na protokolech, dospání probdělých hodin

Den 5. Práce na protokolech, odevzdání, vyhodnocení praktika, zápočet.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html