SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diatomology - MB162P38
Title in English: Diatomologie
Czech title: Diatomologie
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3 C+Ex [days/semester]
Capacity: 14
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: English
Level: specialized
Guarantor: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. (19.05.2019)
Train students in the taxonomy of freshwater diatoms, with a focus on the species found in Czech Republic.
The ecological focus will pay particular attention to issues related to water quality.
Lab work will focus on light microscope observations of living and cleaned diatom samples. We will use
digital photography systems to document the groups. One field trips outside the lab will be expected.
The course would be useful to undergraduates and graduate students interested in algology, aquatic ecology and
diversity of photosynthetic organisms as well as Limnology and Paleolimnology.
Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. (19.05.2019)

Students should solve successfully their own project.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. (19.05.2019)

Kurz bude probíhat turnusově. Menší část bude věnována přednáškám a vetší část praktickému metodologickému přístupu.

Plán kurzu:

- základní klasifikace rozsivek
- terminologie spojená s identifikací rozsivek
- představení rodové diverzity rozsivek
- ekologický význam rozsivek

- demonstrace sběru vzorků
- pozorování živých buněk se zaměřením na protoplast
- příprava trvalých preparátů z přírodních vzorků
- pozorování a determinace rodů rozsivek v trvalých preparátech
- pozorování schránek za využití elektronové mikroskopie
- seznámení se z druhově specifickými znaky a druhová determinace rozsivek
- statistické hodnocení získaných dat z determinace rozsivek ve vzorcích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html