SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ecosystems - MB162P12
Title in English: Ekosystémy
Czech title: Ekosystémy
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Guarantor: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Incompatibility : MB120P05, MB162P01
Is incompatible with: MB120P05, MB162P01
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (26.04.2012)
Kondenzovaný přehled základních charakteristik pevninských, sladkovodních a mořských ekosystémů.
V přednášce vysvětlujeme hlavní ekologické determinanty (faktory a interakce určující strukturu a fungování ekosystému), podáváme přehled základních životních forem a dominantních taxonů, a geografické rozšíření.
Pevninská část postihuje zejména rozdíly mezi lesními, travinnými a pouštními typy, sladkovodní mezi tekoucími a stojatými vodami (mělkými i stratifikovanými), mořská část je věnována pelagickým, hlubokomořským a příbřežním ekosystémům.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (26.04.2012)

učebnice z řady Biology of Habitats vydávané Oxford University Press (anglicky)

dále

pevninská část:

Sladkovodní část:

Hydrobiologie (Lellák, Kubíček, 1992, Karolinum) (česky)

Freshwater Aquatic Biomes (Roth 2009, Greenwood Press, ISBN 978-0-313-34000-0)(anglicky)

The World of Lakes: Lakes of the World (Burgis, Morris 2007, Freshwater Biological Association) (anglicky)

Mořská část:

Oceánografie (Thurman 2005, Computer Press, ISBN 80-251-0353-6), česky

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (26.10.2011)

Zkouška je formou písemného testu, z přednášené látky

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (26.04.2012)

rozvrženo celkem na 12-13 dvouhodinových lekcí

1. Úvod, vodní ekosystémy, základní charakteristiky a rozdíly od suchozemských

2. Stojaté vody stratifikované (jezera) a mělké (rybníky, dočasné vody)

3. Dočasné (periodické) vody a tekoucí vody

4. Mořské ekosystémy - přehled, základní charakteristiky

5. Pelagické systémy, hlubinná společenstva

6. Příbřežní společenstva (korálové útesy, mangrovy, chaluhové lesy, podmořské "louky", estuáry)

7. Přehled a základní charakteristiky sychozemských ekosystémů

8. Pevninské lesní ekosystémy I

9. Pevninské lesní ekosystémy II

10.Nelesní systémy tropů a subtropů

11.Travninné ekosystémy

12.Tundra, polární oblasti, vysokohorské ekosystémy

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (26.04.2012)

bez požadavků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html