SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Conservation biology - MB162P06
Title in English: Ochrana biodiverzity
Czech title: Ochrana biodiverzity
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: VSACH (13.04.2005)
The course presents conservation biology as an interdisciplinary scientific discipline. It deals with basic ecological rules in the context of conservation of populations, species and communities. It refers to causes of extinctions, genetic problems of small populations, negative impacts of biological invasions, habitat fragmentation and other human impacts. Thrash out a question of importance of metapopulation dynamics and island biogeography theory in biological diversity conservation in situ. Conservation of rare and endangered species, re-introduction programmes, habitat management, ecological recovery, biodiversity preservation in present agricultural landscape. National and international conservation legislative and programmes.
Literature - Czech
Last update: SEDLACEK (19.04.2007)

Primack R. B., Kindlmann P. & Jersáková J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.

Vačkář D. (ed.) 2005. Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha.

Sádlo J. & Storch D. 2000. Ekologie krajiny. Vesmír, Praha.

Schaller G. B. 1999. Poslední panda. Mladá Fronta, Praha.

Wilson E. O. 1995. Rozmanitost života. Lidové noviny, Praha.

Raup, D. M. (1995): O zániku druhů. Lidové noviny, Praha.

Just T. a kol. 2003. Revitalizace vodního prostředí. AOPK ČR, Praha.

Konvička M, Čížek L. & Beneš J. 2004. Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc.

Stejskal V. 2006. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. IFEC, Beroun.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. (26.10.2011)

Zkouška je ústní. Ke zkoušce musí každý student vypracovat esej na vybrané téma ochranářské biologie. Povinná je rovněž půldenní exkurze.

Syllabus - Czech
Last update: VSACH (13.04.2005)

Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína.

Lokální, regionální a globální biodiverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots.

Ohrožení biodiverzity.

Rychlosti a příčiny vymírání. Náchylnost k vymírání.

Genetické problémy malých populací.

Populační aspekty druhové diverzity. Aplikace metapopulační teorie.

Fragmentace prostředí. Využití teorie ostrovní biogeografie v ochraně biodiverzity.

Biologické invaze, ovlivnění autochthonních společenstev. Kontrola nepůvodních druhů.

Ochrana genofondu. Problematika ochrany vzácných druhů.

Reintrodukce a jejich úskalí. Příkladové studie, úspěšné a neúspěšné záchranné programy.

Řízený management přírodních stanovišť. Ekosystémový management.

Udržení biodiverzity v současné zemědělské krajině.

Ekologická obnova. Revitalizační programy.

Legislativní nástroje EU a ČR. Mezinárodní úmluvy a programy. Úloha NGO v ochraně přírody.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html