SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Parasite Immunology II - MB160S70
Title in English: Imunologie parazitárních nákaz II
Czech title: Imunologie parazitárních nákaz II
Guaranteed by: Department of Parasitology (31-161)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: 30
Min. number of students: 6
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)
Anotace
Kurz tematicky navazuje na předmět Imunologie parazitárních nákaz (MB160P35), ale jeho zápis/splnění není podmínkou.
Předpokládá se předchozí absolvování základních přednášek z imunologie (MB150P14B) a parazitologie (MB160P25 nebo MB160P57).
Kurz je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů.

Cíl kurzu:
Seznámit studenty s vybranými imunoparazitologickými tématy a rozvíjet u studentů schopnost kritického čtení a hodnocení odborných publikací.
Studenti si vyzkouší přípravu přednášky krátkého formátu a účast v diskuzi v rámci tématicky uceleného bloku.

Obsah kurzu:
Studenti se seznámí s vybranými tématy imunitních interakcí mezi parazitem a hostitelem. Témata jednotlivých přednášek budou oznámena na začátku semestru. Program se může s ohledem na aktuální situaci (vývoj v oboru, hostující přednášející) změnit.

Struktura kurzu:
Kurz je rozdělen do 6 tematických bloků po dvou lekcích, celkem tedy 12 lekcí. V rámci jednoho bloku bude první lekce, vedená pedagogem, věnována všeobecnému úvodu do vybraného tématu.
Druhá lekce proběhne formou studentských příspěvků (15–20 minut) prezentujících recentní publikace k danému tématu. Výběr publikací je v rukou studentů, podléhá však ověření a schválení pedagogem. Prezentované publikace jsou s předstihem rozeslány všem účastníkům. Po prezentaci následuje krátká diskuze (10–15 minut) s aktivní účastí studentů.
Při jedné lekci jsou obvykle prezentovány 3 studentské příspěvky. Studenti se střídají tak, aby v rámci kurzu každý připravil alespoň 1 příspěvek. Seminář se otevírá při minimálním počtu 6 zapsaných studentů a je přístupný i pro nezapsané účastníky.

Literatura
Recentní odborné publikace v kvalitních vědeckých časopisech zabývající se imunoparazitologickou tematikou.

Požadavky ke kontrole studia (např. zkoušce, zápočtu)
Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti v semináři, prezentace alespoň 1 odborné publikace a aktivního přístupu při diskuzích.

Sylabus
Témata bloků navrhovaná pro LS 2019/2020:
● imunita bezobratlých při parazitárních infekcích (plži, komáři)
● imunita obratlovců při parazitárních infekcích (divoká a domácí zvířata)
● imunomodulační schopnosti parazitů (mechanismy, využití, limity)
● parazitární infekce při imunosupresi (gravidita, AIDS, transplantace)
● vliv koinfekce v imunointerakcích hostitel-parazit (paraziti, viry, bakterie, houby)
● vliv endosymbiontů v imunointerakcích hostitel-parazit (mikrobiom, wolbachie, viry)

Vstupní požadavky
Kurz předpokládá orientaci v parazitologii a imunologii v rozsahu základních přednášek (MB160P25 nebo MB160P57, MB150P14B).
Výhodou je také předchozí absolvování předmětu Imunologie parazitárních nákaz (MB160P35).
Literature - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)

Literature

Gillespie, Pearson: Principles and Practice of Clinical Parasitology. Wiley 2001

Lamb: Immunity to parasitic infections. Wiley 2012

Reviews in Nature Reviews, Trends in Parasitology, Frontiers and other related scientific journals

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)

Požadavky ke kontrole studia (např. zkoušce, zápočtu)

Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti v semináři, prezentace alespoň 1 odborné publikace a aktivního přístupu při diskuzích.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)

Sylabus

Témata bloků navrhovaná pro LS 2019/2020:

●        imunita bezobratlých při parazitárních infekcích (plži, komáři)

●        imunita obratlovců při parazitárních infekcích (divoká a domácí zvířata)

●        imunomodulační schopnosti parazitů (mechanismy, využití, limity)

●        parazitární infekce při imunosupresi (gravidita, AIDS, transplantace)

●        vliv koinfekce v imunointerakcích hostitel-parazit (paraziti, viry, bakterie, houby)

●        vliv endosymbiontů v imunointerakcích hostitel-parazit (mikrobiom, wolbachie, viry)

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)

Vstupní požadavky

Kurz předpokládá orientaci v parazitologii a imunologii v rozsahu základních přednášek (MB160P25 nebo MB160P57, MB150P14B).

Výhodou je také předchozí absolvování předmětu Imunologie parazitárních nákaz (MB160P35).

Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Helena Kulíková (08.03.2019)

Vstupní požadavky

Kurz předpokládá orientaci v parazitologii a imunologii v rozsahu základních přednášek (MB160P25 nebo MB160P57, MB150P14B).

Výhodou je také předchozí absolvování předmětu Imunologie parazitárních nákaz (MB160P35).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html