SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Stem cells - MB151P93
Title: Kmenové buňky
Czech title: Kmenové buňky
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Klíma, CSc.
Teacher(s): Mgr. Jiří Klíma, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. (10.04.2012)
Stručný přehled současných poznatků z oblasti studia především savčích kmenových buněk. Pozornost bude věnována zejména somatickým kmenovým buňkám, jejich charakterizaci, možnostem izolace, kultivace a cílené diferenciace. Součástí přehledu bude i výklad zahrnující význam jednotlivých typů kmenových buněk pro výzkum a především pro budoucí nebo současné terapeutické využití.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. (19.04.2012)

Studenti dostanou původní a přehledové články na

dané téma a prezentaci přednášky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. (18.04.2012)

ústní zkouška z přednesené látky a seminární práce rozsahu do 2 A4. Obsahem seminární práce jsou vztah a využití poznatků o kmenových

buňkách ve stávající nebo budoucí diplomové nebo doktorské práci studenta. Alternativně je možné seminární práci koncipovat jako jednoduchou literární

rešerši na zajímavý poznatek či využití kmenových buněk v terapii.

Syllabus - Czech
Last update: MNOHYN/NATUR.CUNI.CZ (02.04.2009)
1. úvodní přednáška
seznámení s jednotlivými okruhy (přednáškami).

Jejich struktura (obecný úvod, detailnější informace o molekulárních mechanismech regulace daných kmenových buněk, praktické využití kmenových buněk v experimentálních a preklinických studiích)

Obecné členění a terminologie kmenových buněk

význam kmenových buněk

výskyt -živočichové, rostliny, ..

Stanovení požadavků ke zkoušce, rozsah zkoušených znalostí.

2. Embryonální kmenové buňky
3. Zárodečné kmenové buňky
Přehled, techniky izolace, kultivace a využití pro reprogramaci somatických buněk a klonování

4. Tkáňově specifické (somatické) kmenové buňky (adult stem cells)
obecně, modelové organismy, kmenové buňky a tkáně odvozené z endodermu.

5. Práce s textem: formou semináře budou posluchači interpretovat a rozebírat jeden až dva články na téma kmenové buňky. Text bude studentům dán k dispozici na druhé přednášce.

6. Mesenchymální kmenové buňky část 1
7. Mesenchymální kmenové buňky část 2

8. Epidermální kmenové buňky,

9. Práce s textem: formou semináře budou posluchači interpretovat a rozebírat jeden až dva články na téma kmenové buňky. Rozebíraný text bude opět s předstihem předán studentům.

10. Nervové kmenové buňky
11. Zvaná přednáška: Přednášející, název a datum přednášky bude upřesněn v průběhu semestru.

12. Přednáška na volné téma, dle zájmu studentů, prostor pro neodpřednášené prezentace , atp. Alternativně kmenové buňky svalů, šlach, hematopoietického systému atd.

Aktuální informace o zkoušce?

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html