SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Specialized seminar - Animal Physiology and Neurobiology - MB150S02
Title in English: Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie
Czech title: Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (11.03.2019)
Odborný seminář pro všechny studenty studijního programu Fyziologie živočichů, který je povinný v zimním i letním semestru. Semináře mají za úkol seznamovat se zajímavými tématy z oboru, která jsou prezentována zvanými odborníky i členy katedry. Semináře jsou i místem pro referáty studentů o diplomových a bakalářských pracech.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (15.03.2019)

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, dokumentovaá podpisem studenta na prezenční listině. Jsou povoleny dvě absence během semestru, na základě potvrzení lze omluvit maximálně 6 absencí ze závážných zdravotních nebo studijních důvodů.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (15.03.2019)

1. seminář organizační – studijní a organizační záležitosti
asi 6-7 seminářů – vystoupení zvaných odborníků, včetně diskuze daných témat se studenty
asi 6-7 seminářů – vystoupení studentů s referáty o diplomových pracech

Program semináře se každoročně mění v závislosti na přednášejících - aktualní program na https://www.natur.cuni.cz/biologie/fyziologie-zivocichu/seminare-katedry

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html