SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Advances in Immunology - MB150P78
Title: Advances in Immunology
Czech title: Pokroky v imunologii
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: 40
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Explanation: Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Veronika Niederlová
Nataliia Pavliuchenko, M.Sc.
Mgr. Karolína Vaníčková
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)
Course for advanced undergraduate (4th and 5th year) and postgraduate students are in the English language only. Prerequisite is the basic knowledge of immunology and proficient English. The discussion is a major part of the course and every minute is a unique opportunity for you. Take it seriously and apply the knowledge you have gained through the basic courses in Immunology! We aim at attracting professionals from diverse fields including clinical and veterinary medicine.
Such "indefinite" course brings a cutting-edge topic selected by the lecturer to students. Important achievements published in high-ranked journals are first reviewed in the overview lecture and later discussed during the Journal Club by students themselves over the selected paper in the second turn with a special attention to the details of scientific methods, experiment design, data interpretation and visualization. The topic is unique for each lesson and it is selected by the tutor.

Czech>
Nekonečná přednáška Pokroky v imunologii pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Předpokladem je absolvování základního kursu imunologie, popř. dalších specializačních přednášek během magisterského studia. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (doporučen letní semestr 4. ročníku a zimní semestr 5. ročníku)(absolvování 2 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Rozvíjí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie (od receptorové signalizace po protinadorové mechanismy, s orientací na klinickou i veterinární medicínu) a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace vybraného článku samotnými studenty (ve druhé dvouhodinovce). Právě diskuze nad publikovanými daty je klíčovou dovedností, kde se studenti dozvědí detaily vědeckých metod, návrhu experimentů i vlastní interpretace a vizualizace dat. Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru.
Literature
Last update: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (20.09.2014)

Active participation in primary paper reading and discussion are essentails of our lessons. Recent publications are selected: Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS Pathogens, Journal of Experimental Medicine, etc.... plus reviews from Nature Reviews and Annual Reviews series,

 

Czech>
Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - recentními články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews, Annual Reviews.

Requirements to the exam
Last update: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (13.02.2019)

Credits are filled for those who actively participate in ≥ 4 complete units (Introduction and Journal Club) from 6 (a thorough reading of the paper and discussion of the methods used is essential) AND write a Wikipedia entry or more entries (length: single A4 page, ≥ 5 000 bytes) in both English and your native language.
It is your responsibility to select a single Wikipedia article. Please, sign up with a single account to Wikipedia.org, edit the article on Wikipedia (details and training are provided in the course). You will receive credits with feedback (deadline winter: Jan, 31st (23:55), summer: June, 30th (23:55)) or without the feedback (deadline is 14 days before the end of exam period). We will organize Wikipedia editing entry-level course during the last week of each semester.


Czech>
Aktivní účast studentů na 2/3 hodin (4 kompletní ze 6 = Úvod a Journal Club), důkladné přečtení článků a diskuze metod a vysledků během JC a následné zpracování vybraného hesla/hesel pro Wikipedii v angličtině a v mateřském jazyce v délce jedné strany A4 (≥ 5 000 bytů) jsou podmínkou zápočtu.
Výběr hesla je výhradně v režii samotných studentů. Garanti předmětu budou nápomocni. Po přihlášení jediným účtem na Wikipedia.org vypracujete heslo přímo na Wikipedii (detail a zaškolení budeme provádět během kurzu) dostanete pětnou vazbu při vypracování do 31. 1. (23:55), respektive 30.6. (23:55) pro letní semestr, případně 14 dnů před koncem zkouškového období (bez zpětné vazby). Kurz pro začátečníky editující Wikipedii bude organizovaný během zápočtového týdne zimního i letního semestru.

Syllabus -
Last update: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (11.02.2015)

Advances in Immunology is a compulsory subject for undergraduate students (2 semesters) and voluntary for postgraduate students of immunology/cell biology/virology/molecular biology.
Currently a group of lecturers features >10 specialists covering immunology and its related fields.
Lectures and discussions are in English (Introduction and Journal Club). We will discuss mostly a single paper (which will be posted on Moodle in advance).
Find instructions from the lecturers on the Moodle as well.

Czech>
Od roku 2009 se skupina přednášejících rozrostla na >10 členů a snažíme se stále oslovovat odborníky z oblasti imunologie a přilehlých oborů.
Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club).
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html