SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Physiology - MB150P60
Title: Fyziologie člověka
Czech title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Mgr. Hana Míková
Mgr. Veronika Spišská
Mgr. Pavel Vebr
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Incompatibility : MB150C26C, MB150C31
N//Is incompatible with: MB150C31, MB150C26C
Annotation -
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Please note, the lectures are given in czech language only.

Obligatory course (lecture and laboratory exercises) on human physiology for students of the baccalaureate study program clinical and toxicological analysis.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2004, 53, 435 s. ISBN 80-247-0630-x.

ROKYTA, Richard. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. 1. vyd. Praha: ISV, 2000, 359 s. ISBN 80-85866-45-5.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 166 s. ISBN 80-246-0228-8.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 255 s. ISBN 80-246-0229-6.

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka: [pro gymnázia]. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 239 s. ISBN 978-80-7373-007-9.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky a předložení náležitých protokolů. Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou.

Syllabus -
Last update: STEFL (10.04.2002)

Physical and chemical principles of physiological functions. Body fluids, homeostasis. Nerves and muscles. Cardiovascular system. Respiratory system. Gastrointestinal system. Excretion. Reproductory system. Senses. Bioenergetics. Hormonal control. Nervous system.

References:

R. F. Schmidt: Memorix - Spezial, Physiologie. VCH Verlagsgesselschaft mbH, Weinheim, 1992

S. Sibernagl, A. Despopoulos: Taschenatlas der Physiologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1988

S. Wright's Applied Physiology

W. F. Ganong: Review of Medical Physiology. 16th edition, Prentice Hall International Inc. Appleton & Lange, Simon & Schuster Business and Professional Group, 1993.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html