SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Antibiotics - MB140P60
Title in English: Antibiotika
Czech title: Antibiotika
Guaranteed by: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Files Comments Added by
download Okruhy otázek 2019.docx prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Irena Lichá, CSc. (13.02.2018)
Antibiotics - significance, chemical structure, biosynthesis, mechanism of action and resistance

It is the aim of the course to provide information on the significance of antibiotics in modern mikrobiology. Infectious diseases are still responsible for up to 40 % of deaths worldwide, due mainly to an increasing resistance to chemotherapeutics, antibiotics in particular. In the course, antibiotics are classified according to their origin, chemical structure, mechanism of action and genetic control of antibiotic resistance and biochemical mechanisms of resistance. Attention is also paid to the biosynthesis of new, particularly hybrid antibiotics, by means of genetic engineering and combinatorial biochemistry.

References:

Grafe U.: Biochemie der Antibiotika, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg--Berlin--New York, 1992.

Strohl W.R. (ed.): Biotechnology of Antibiotics, Marcel Dekker, New York--Basel--Hong Kong, 1997.

Kleinkauf H. and von Dohren (eds.): Biotechnology, Volume 7, Products of Secondary Metabolism, VCH Verlagsgesselschat, Weinheim, 1997.

Ciba Foundation Symposium: Antibiotic Resistance: Origins, Evolution, Selection and Spread. John Wiley & Sons, Chichester--New
York--Weinheim--Brisbane--Singapore--Toronto, 1997.

Georgie W.A. Milne: Ashgate Handbook of Anti-infective Agents. An International Guide to 1600 Drugs in Current Use. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2000.
Literature - Czech
Last update: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (13.03.2019)

Literatura: Jiří Beneš: ANTIBIOTIKA: systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada, 2018.


Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Irena Lichá, CSc. (14.02.2018)

19.2.      Definice pojmu ATB, historie ATB, dělení ATB podle různých souvislostí. Ne-antibiotické využití antibiotik. Mechanismy rezistence na ATB.

26.2.      Beta-laktamy, beta-laktamázy, inhibitory beta-laktamáz.

5.3.        Farmakokinetika antibiotik v lidském organismu, terapeutické monitorování ATB, pojmy popisující účinek antibiotik. Principy PK/PD.

12.3.      Další ATB inhibující tvorbu buněčné stěny bakterií (glykopeptidy). ATB poškozující buněčnou membránu bakterií (peptidová a lipopeptidová ATB, včetně polymyxinů, aminoglykosidy).

19.3.      ATB působící na úrovni nukleových kyselin (fluorochinolony, rifamyciny).

26.3.      Patofyziologie a terapie sepse. Význam baktericidních antibiotik.

2.4.        velikonoční pondělí

9.4.        ATB působící na úrovni ribozomů (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy a další).

16.4.      Stáž na mikrobiologickém oddělení (pro zájemce).

23.4.      ATB inhibující metabolické dráhy (sulfonamidy, trimetoprim, mupirocin, antituberkulotika).

30.4.      ATB poškozující bakterie nespecificky oxidačně (nitroimidazoly, deriváty nitrofuranu). Shrnutí systematiky antibiotik.

7.5.        Proč jsou ATB jiné léky než ostatní. Epidemiologie rezistence. ATB politika, ATB střediska.

14.5.      Legislativní a etické aspekty ATB léčby. Komplikovaný vývoj nových antibiotik.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html