SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular biology for the students of biology education programmes - practical course - MB140C20
Title: Cvičení z molekulární biologie pro učitele
Czech title: Cvičení z molekulární biologie pro učitele
Guaranteed by: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: dvoudenní turnusové praktikum
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Class: Horizontální laminární box 120 cm
Biohazard laminární box 200 cm
Stolní chlazená centrifuga univerzální se více rot
Invertovaný mikroskop s fluorescenční kamerou
Elektroforéza DNA horizontální
Zdroj napětí na elektroforézu
Pipetmany (sada)
Termoblok
Mikrocentrifuga stolní
Mikrocentrifuga malá
Dataprojektor
Mikroskop badatelský
Co-requisite : {At least one of the following subjects: MB140P20, MB140P21}
Annotation -
Nebojte se molekuláry a vyražte na cvičení - jedinečná možnost absolvovat v LS 2019 tato krátká turnusová cvičení v prostorách BIOCEVu!

Termín cvičení dohodneme začátkem semestru podle aktuálních časových možností uchazečů.

Praktická cvičení navazující na přednášku Základy molekulární biologie pro učitele kladoucí důraz na metody používané v molekulární biologii. Posluchači se seznámí s metodami izolace, čištění a separace biomakromolekul a metodami genového inženýrství. Na vybraných příkladech se naučí řešit úlohy vyžadující využití metod molekulární biologie.
Last update: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Literature -

Alberts et al., Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 2005 (český překlad)
Alberts et al., Molecular biology of the cell, Garland Science, 2002
Lodish et al., Molecular cell biology, Freeman 2000
Watson et al., Molecular Biology of the Gene, Pearson, 2004
Watson et al., Rekombinantní DNA : krátký kurs, Academia, 1988

Last update: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Syllabus -

Practical implementation of selected methods used in molecular biology.

Last update: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html