SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical training from plant ecophysiology - MB130T22
Title: Praktické cvičení z ekofyziologie rostlin
Czech title: Praktické cvičení z ekofyziologie rostlin
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Rajdeep Ghosh, M.Sc.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Štěpánová
Class: Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Přenosný senzor pro měření rostlinných barviv
Is incompatible with: MB130P09
Annotation -
Practical training to the lecture Ecological functions of plants in ecosystems (MB130P22 and MB130P90).
Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (07.02.2022)
Literature - Czech

Albrechtová, J., Kupková, L., Campbell, P.K.E., 2017. Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, Geographica. ed. Česká geografická společnost, Praha.

Croft, H., Chen, J.M., Zhang, Y., 2014. The applicability of empirical vegetation indices for determining leaf chlorophyll content over different leaf and canopy structures. Ecological Complexity 17, 119–130. https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2013.11.005

Neuwirthová, E., Lhotáková, Z., Albrechtová, J., 2017. The Effect of Leaf Stacking on Leaf Reflectance and Vegetation Indices Measured by Contact Probe during the Season. Sensors 17, 1202. https://doi.org/10.3390/s17061202

Main, R., Cho, M. A., Mathieu, R., O’Kennedy, M. M., Ramoelo, A., & Koch, S. (2011). An investigation into robust spectral indices for leaf chlorophyll estimation. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 66(6), 751-761.

Coste, S., Baraloto, C., Leroy, C., Marcon, É., Renaud, A., Richardson, A.D., Roggy, J.-C., Schimann, H., Uddling, J., Hérault, B., 2010. Assessing foliar chlorophyll contents with the SPAD-502 chlorophyll meter: a calibration test with thirteen tree species of tropical rainforest in French Guiana. Ann. For. Sci. 5.

Dong, T., Shang, J., Chen, J.M., Liu, J., Qian, B., Ma, B., Morrison, M.J., Zhang, C., Liu, Y., Shi, Y., Pan, H., Zhou, G., 2019. Assessment of Portable Chlorophyll Meters for Measuring Crop Leaf Chlorophyll Concentration 20.

Donnelly, A., Yu, R., Rehberg, C., Meyer, G., Young, E.B., 2020. Leaf chlorophyll estimates of temperate deciduous shrubs during autumn senescence using a SPAD-502 meter and calibration with extracted chlorophyll. Annals of Forest Science 77, 30. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00940-6

Jifon, J.L., Syvertsen, J.P., Whaley, E., 2005. Growth Environment and Leaf Anatomy Affect Nondestructive Estimates of Chlorophyll and Nitrogen in Citrus sp. Leaves. jashs 130, 152–158.https://doi.org/10.21273/JASHS.130.2.152

Kuhlgert, S., Austic, G., Zegarac, R., Osei-Bonsu, I., Hoh, D., Chilvers, M.I., Roth, M.G., Bi, K., TerAvest, D., Weebadde, P., Kramer, D.M., 2016. MultispeQ Beta: a tool for large-scale plant phenotyping connected to the open PhotosynQ network. R. Soc. open sci. 3, 160592. https://doi.org/10.1098/rsos.160592

Lhotáková, Z., Albrechtová, J., 2017. 12. Nespecifické indikátory fyziologického stavu listoví: laboratorní biochemické analýzy, in: Metody Hodnocení Fyziologického Stavu Smrkových Porostů. Česká geografická společnost, Praha, pp. 161–157.

Morley, P.J., Jump, A.S., West, M.D., Donoghue, D.N.M., 2020. Spectral response of chlorophyll content during leaf senescence in European beech trees. Environ. Res. Commun. 2, 071002. https://doi.org/10.1088/2515-7620/aba7a0

Pereyra, M.S., Davidenco, V., Núñez, S.B., Argüello, J.A., 2014. Chlorophyll content estimation in oregano leaves using a portable chlorophyll meter: relationship with mesophyll thickness and leaf age. Rev. Agronomía & Ambiente 34(1-2): 77-84.
Silla Fernando, Ana, G.-G., González-Molina Ma Esther, Mediavilla Sonia, Escudero Alfonso, 2010. Estimation of chlorophyll in Quercus leaves using a portable chlorophyll meter: effects of species and leaf age. Ann. For. Sci. 7.

Uddling, J., Gelang-Alfredsson, J., Piikki, K., Pleijel, H., 2007. Evaluating the relationship between leaf chlorophyll concentration and SPAD-502 chlorophyll meter readings. Photosynth. Res. 91, 37–46.https://doi.org/10.1007/s11120-006-9077-5

Literaturu na městské stromy dodáme před praktikem. 

 Chlorofylmetry:
· https://www.optisci.com/assets/ccm-300_brochure.pdf
· https://www.force-a.com/wp-content/uploads/2019/09/BROCHURE-DUALEX-1.pdf
·https://www5.konicaminolta.eu/fileadmin/content/eu/Measuring_Instruments/2_Products/1_Colour_Measurement/6_Chlorophyll_Meter/PDF/Spad502plus_EN.pdf
· https://help.photosynq.org/instruments/multispeq-v2.0.html#getting-started

 

-IDB=Index DataBase = https://www.indexdatabase.de/ )

 

 

Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (18.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je prezentace vysledků měření a odevzdání vypracovaných protokolů.

Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (07.02.2022)
Syllabus

Soupis úloh:

Úloha 1: Vitalita Smrku ztepilého

1a) Stanovení vitality na základě kritérií vývojových směrů pupenů

1b) Odhad obsahu chlorofylu v jehlicích na základě poměru fluorescence v 735 a 700 nm

Úloha 2:Vztah biofyzikálních parametrů listů Lípy srdčité k jejich optickým vlastnostem

2a) Stanovení relativního obsahu vody (RWC), specifické listové plochy (SLA), relativního obsahu chlorofylu pomocí příručního chlorofylometru (hodnoty SPAD), stanovení antokyanů pomocí kapesního přístroje (CCM-100)

2b) Porovnání biofyzikálních parametrů listu z úlohy 2a s jeho optickými vlastnostmi, měření spektroradiometrem

2c) Denní dynamika vodního potenciálu (VP), stanovení VP pomocí Scholanderovy tlakové komory

Úloha 3: Srovnání fotosyntetické aktivity slunných a stinných listů pomocí gazometrického systému TARGAS

                Zájemcům bude nabídnuta možnost participovat v terénním odběru v letních měsících v rámci řešeného grantového projektu.

Praktikum je plánováno na 13 hodin v semestru a bude probíhat ve 3 týdnech.
• V 1. týdnu: přednáška (2 vyučovací hodiny) o základech měření markerů fyziologického stavu rostlin - "big picture" - ekofyziologie a spektroskopie na různých úrovních, využití „leaf traits“ pro ekofyziologický výzkum. Zadání literatury ke samostudiu a zadání tématu (projektu) cvičení, aby bylo zřejmo, na co se v zadané literatuře soustředit.
• V 2. týdnu: 3x3 vyučovací hodiny (možná i více na dokončení analýz) – odběry v Botanické zahradě, měření.
• V 3. týdnu: 2 vyučovací hodiny: závěrečné prezentace studentských výsledků

Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (07.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html