Seminar : Plant anatomy and physiology - MB130S51
Title: Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník)
Czech title: Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník)
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MB130S50
Additional information: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie.html
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
The seminar is focused on interesting topics in the field of experimental plant biology. Marginally there are other related topics, or current topics in biology or science in general. It consists of lectures invited by lecturers - from external institutions, from the Department of Experimental Plant Biology or other departments of the Faculty of Science, Charles University.
Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získat všeobecný přehled v oboru, v biologii či vědecké práci obecně. Dále se naučit diskutovat s přednášejícími, účastnit se aktivně diskuse. Přžednést krátké vystoupení v rámci zpětné vazby na proběhlou sérii seminářů.

Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (16.04.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti. Odborných seminářů je třeba se účastnit a mit vystoupeni na predposledním semináři, který je zaměřen na zpetnou vazbu studentů k seminářům proběhlým během semestru. Jsou-li více jak dve neúčasti, je třeba řešit udělení zápočtu s garantem předmětu, který ve spolupráci s příslušným školitelem diplomové práce rozhodne, zda udělení zápočtu má být podmíněno školitelem definovanou dodatkovou prací v rámci řešení diplomového projektu.

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)