SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Carnivorous plants - MB130P63
Title in English: Masožravé rostliny
Czech title: Masožravé rostliny
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 2.10.2018 15:00, V5 II.p
Additional information: http://prednaska.masozraverostliny.cz/
Guarantor: RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
Mgr. Josef Šonka
Annotation - Czech
Last update: LIPAVSKA (19.04.2007)
Studenti budou seznámeni s masožravými rostlinami, současnými poznatky a trendy ve výzkumu těchto rostlin. Přednáška
bude zahrnovat okruhy týkající se fyziologie, ekologie, biogeografie, genetiky a systematického třídění MR. V rámci
předmětu se studenti prakticky seznámí s kultivací MR a navštíví sbírky Liberecké BZ.
Literature - Czech
Last update: LIPAVSKA (24.04.2007)

Studnička Miloslav, 1984: Masožravé rostliny, Academia, Praha

Studnička Miloslav, 2006:Masožravé rostliny - objekt badatelů, dobrodruhů a snílků, Academia, Praha

Slack Adrian, 1988: Carnivorous Plants, 3.rev ed. Alphabooks Ltd, Sherborne

Rice Barry, 2006: Groving Carnivorous Plants, Timber Press

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Srba, Ph.D. (11.11.2011)

Zkouška ústní, zápočet udělován za docházku na praktika a účast na exkurzi do sbírek botanické zahrady v Liberci.

Syllabus - Czech
Last update: LIPAVSKA (19.04.2007)

Karnivorní syndrom -"definice" MR;

Popis struktur a funkcí pastí, trávící enzymy, mikroorganismy, listový dimorfizmus, parazitizmus;

Druhové bohatství, přehled čeledí, rodů a druhů,

Ekologie a biogeografie MR, ekofyziologie vodních MR, masožravé rostliny v ČR;

Kultivace MR, základní postupy, aplikace fyziologických poznatků při kultivaci;

Genetika a šlechtitelství, současné trendy ve výzkumu

Celodenní exkurze do botanické zahrady v Liberci, prohlídka včetně kultivačního zázemí s doprovodem a konzultacemi s dr. M. Studničkou, předním odborníkem na MR

Seznámení se sbírkou MR ve sklenících Katedry fyziologie rostlin, demonstrace pěstování a rozmnožování MR

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html