SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Plant Anatomy - MB130P61
Title: Anatomie rostlin
Czech title: Anatomie rostlin
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=210
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Mgr. Marek Šustr, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Class: Mikrovlný procesor histologických vzorků
Incompatibility : MB130P35, MB130P61E
Is incompatible with: MB130P61E, MB130P35
Annotation -
Basic course on plant anatomy showing the principles of the structure of plant cells, tissues and organs (vegetative and generative). The relationships between structure and function, between structure and environment and the development of plant structure are emphasised.
Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
Literature - Czech

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Nakladatelství Karolinum, UK v Praze, 2010,ISBN 978-80-246-1867-8
Pazourek, J., Votrubová, O.: Atlas of Plant Anatomy, PERES Publishers, Prague, 1997, ISBN 80-901691-2-0

http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomie

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní. Před zkouškou je nutné získat zápočet ze cvičení. Zápočet je udělován po předložení správně zpracovaných protokolů na základě výsledku zápočtového testu (min 55% bodů).

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
Syllabus - Czech

1. Vznik a vývoj anatomie rostlin a její současné postavení v rámci biologie rostlin

2. Rostlinná buňka - obecné a specifické charakteristiky. Endomembránový systém rostlinné buňky, vakuoly, plastidy, buněčná stěna. Dělení, růst a diferenciace rostlinné buňky

3. Rostlinná pletiva, jejich definice a klasifikace

4. Jednoduchá pletiva - parenchym, kolenchym a sklerenchym, struktura a funkce

5. Meristémy, význam meristémů pro přisedlý organismus, klasifikace meristémů, jejich struktura a funkce

6. Vodivá pletiva - xylém a floém, evoluce, struktura a funkce, ontogenetický vývoj

7. Struktura a funkce kořene

8. Struktura a funkce listu

9. Struktura a funkce stonku

10. Sekundární růst rostlinných orgánů.

11. Generativní orgány - střídání generací u semenných rostlin, vývoj samčího a samičího gametofytu, průběh opylení a oplození, embryogeneze

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (15.03.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html