Plant anatomy and morphology - MB130P35
Title: Anatomie a morfologie rostlin
Czech title: Anatomie a morfologie rostlin
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://Moodle předmětu
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Mgr. Jakub Hojka
Mgr. Adam Hrouda
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Zuzana Kubínová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
RNDr. Barbora Radochová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Štěpánová
Mgr. Anna Větvičková
Class: Mikrovlný procesor histologických vzorků
Incompatibility : MB120P115, MB130P61, MB130P61E, MB130P62
Is incompatible with: MB120C107, MB130P61, MB120P115, MB130P61E
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Basic course on plant anatomy and morphology showing the principles of the structure of plant cells, tissues and organs (vegetative and generative). The relationships between structure and function, between structure and environment and the development of plant structure are emphasised.
Last update: VOTRUB (30.04.2002)
Literature -

Pazourek, J., Votrubová O. : Atlas of Plant Anatomy. Peres, Prague, 1997.

The list of recent recommended literature / papers will be available during the lectures.

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na praktických cvičeních (viz níže) a na základě úspěšného absolvování 1 zápočtového testu.

Za aktivní účast na cvičení se považuje:

1. Účast na cvičení - Je možné akceptovat maximálně dvě omluvené absence za semestr. Nahrazování cvičení je obvykle nemožné, či velmi problematické, vzhledem k velkému počtu posluchačů a kapacitě učeben. V případě delší absence je nutno individuálně domluvit další postup buď s vedoucím cvičení nebo s přednášejícím.

2. Správně vedené protokoly - Protokoly musí být na konci každého praktického cvičení zkontrolované a odsouhlasené vedoucím cvičení.

Zkouška probíhá formou testu z anatomické i morfologické části - součástí jsou i otázky k mikrofotografiím anatomických a morfologických struktur a schémat. Na základě výsledku testu student bude oklasifikován.

Klasifikace: Výborně: 90-100 %, Velmi dobře: 80-89,5 %, Dobře: 70-79,5 %

V případě absolvování druhého opravného termínu je zkouška dle zkušebního řádu kombinovaná a skládá se ze vstupního testu a ústní části zkoušky. Pokud výsledek vstupního testu bude alespoň dobrý, pak ústní část může být minimalizována. Test a ústní část zkoušky nemusí proběhnout v jeden den.

Last update: Albrechtová Jana, prof. RNDr., Ph.D. (12.11.2011)
Syllabus -

1. History of the subject, the role of plant anatomy in present-day plant biology.

Characteristics of plant organisms.

2. Basic features of plant cells.

Specific components of plant cell - plastids, vacuoles and cell wall.

3. Plant histology

Classification of plant tissues.

Meristems and their role in plant growth and development and their importance for plant-environment interactions.

Permanent tissues - the structure and function of dermal, vascular and fundamental tissues. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma.

4. Structure of plant vegetative organs

Internal structure of roots, leaves and stems.

5. Secondary plant body.

Secondery thickening, secondary meristems.

6. Morphology of primary pant body

Morphology of roots, root branching, types of roots, root metamorphoses.

Morphology of stems, types of stems, stem branching, stem metamorphoses.

Morphology of leaves, types of leaves, phylotaxis, leaf metamorphoses

7. Structure of generative organs

Propagation of plants, alternation of generations (gametophyte and sporophyte) in bryophytes, pteridophytes and seed plants.

Gymnosperms - structure of generative organs, formation of pollen, formation and structure of ovule, development of endosperm and egg cell. Pollination, fertilisation, development of embryo and seed.

Angiosperms - structure and development of flower, types of flowers and inflorescences. Androeceum - types, arrangement, formation of pollen grains. Gyneceum - types, formation of ovules, development of embryo sac. Pollination, double fertilisation. Seeds, development and structure of embryo and endosperm. Germination of seeds. Types and development of fruits.

Last update: ALBRECHT (19.04.2007)