Plant physiology (practical course) - MB130C74
Title: Fyziologie rostlin (praktikum)
Czech title: Fyziologie rostlin (praktikum)
Guaranteed by: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=174
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Class: Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Přenosný senzor pro měření rostlinných barviv
Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Co-requisite : MB130P74
Incompatibility : MB130C14A
Is co-requisite for: MB130P74
Is incompatible with: MB130C14A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Practical course on plant physiology accompanies and illustrates the lecture MB130P74. It deals with plant dyes, photosynthesis and respiration, mineral nutrition, water regime and effects of growth substances. Students will acquire basic habits of working with living plant material, will be acquainted with cultivation of plant explants in vitro and with some basic analytical methods used in plant physiology, e.g. chromatography, spectrophotometry, gazometry, image analysis, work with DNA and insertion mutants.
Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literature -

see web pages of the course (above) and:
Taiz a Zeiger: Plant Physiology and Development, Sinauer Associates, 2014

Last update: Konrádová Hana, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je účast na praktických cvičeních a vypracování protokolů. Kontrola protokolů probíhá v průběhu kurzu.

Last update: Tylová Edita, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Syllabus - Czech

Rostlinná barviva. Extrakce a chromatografie plastidových barviv, eluce, absorpční spektra. Transport elektronu z donoru na akceptor v připraveném extraktu. Chromatografie vakuolárních barviv - demonstrace pomocí zdroje záření UV.
Fotosyntéza, dýchání, asimiláty. Měření rychlosti čisté fotosyntézy, transpirace a vodivosti průduchů v různých podmínkách. Měření kinetiky fluorescence jako metody pro stanovení funkce fotosyntetického aparátu.
Vodní režim rostliny. Stanovení osmotického potenciálu pletiv v pokožce cibule (sledování hraniční plazmolýzy). Transport vody xylémem, detekce ligninu v pletivech stonku.  
Minerální výživa. Projevy deficience vybraných minerálních živin u kuuřice - určování příznaků pomocí určovacího klíče. Vliv nedostatku dusíku na růst kořenů kukuřice - analýza obrazu jako metoda pro měření růstových parametrů. 
Kultivace rostlin in vitro. Pasážování rostlin. Propagace rostlin bramboru nodálními segmenty. Buněčná kultura - stanovení viability buněk pomocí trypanové modře.
Růstové látky. Vliv BAP, ABA a GA3 na růst a vývoj klíčních rostlin řeřichy seté. Mutanti huseníčku se změněnou citlivostí k ethylenu.
Mykorhizní symbióza - anatomická a morfologická analýza mykorhizních hub a kořenů rostlin kolonizovaných mykorhizními houbami
Samčí gametofyt - fosfolipázová signalizace ve vrcholovém růstu pylové láčky, vliv inhibitorů.
Genotypování - izolace DNA, ověření T-DNA inzerce v rostlinném materiálu pomocí PCR a agarózové gelové elektroforézy, fenotyp inzerčních mutantů

Last update: Tylová Edita, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)