SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Field excursion "Vegetation of the central Europe" - MB120T97E
Title: Exkurze 'Vegetace stř. Evropy'
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Guarantor: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance if there are at least 1 student. A week-long excursion focusd on practical survey of vegetation units within Czech Republic. Major ecological factors determining the vegetation type are presented.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na exkurzi.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Terénní exkurze po vegetačně významných lokalitách. Je doplňkem přednášky Vegetace střední Evropy. Seznamuje s významnými vegetačními typy a ekologickými souvislostmi.

Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Zájem o obor.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html