SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Flora of the Czech Republic - MB120T10
Title: Rostliny České republiky
Czech title: Rostliny České republiky
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Pavel Špryňar
Annotation - Czech
Přednáška je zaměřená na získání znalosti o květeně České republiky s důrazem na rostlinné druhy fytogeograficky významné a charakteristické pro různé typy stanovišť, zejména z pohledu rodů zastoupených mnoha druhy na různých stanovištích a jejich praktické poznávání. Teoretická část přednášená v LS je doplněna praktickou částí, kterou uchazeč absolvuje v rámci následujících exkurzí: Floristicko-ekologické exkurze (MB120T118), Jarní exkurze do okolí Prahy (MB120T06), Exkurze „Květena střední Evropy“ (MB120T28), Exkurze „Květena střední Evropy II“ (MB120T29), Exkurze „Vegetace střední Evropy“ (MB120T97) nebo Exkurze „Vegetace střední Evropy“ II. Zápočet je prováděn samostatně (mimo přednášky a exkurze) a sestává z poznávacího testu 100 rostlin, u kterých je potřeba uvést vědecký název.
Last update: Špryňar Pavel, Mgr. (16.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html