Karl Rudolph’s Quaternary seminars - MB120S15
Title: Rudolphovy kvartérní semináře
Czech title: Rudolphovy kvartérní semináře
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/struktura/paleoekologie/seminare
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Mgr. Kristýna Hošková
Teacher(s): RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Na semináři jsou prezentována a diskutována žhavá témata v oborech zabývajících se obdobím kvartéru, s
důrazem na paleoekologii. Přednášející se zpravidla rekrutují z různých kateder napříč sekcemi PřF UK, jakož i z
externích odborníků. Cílem je mezioborová diskuze a vzniku společné platformy pro výzkum a výuku čtvrtohor na
fakultě.
Semináře jsou dvouhodinové a probíhají 1 x za 14 dní, více viz: https://www.facebook.com/PaleoRudolph. Pro aktuálí program se připojte k odběru skupiny rudolph-seminare-usergroup@natur.cuni.cz
Last update: Kuneš Petr, doc. RNDr., Ph.D. (30.10.2022)