SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminars in protistology IV - MB120S10
Title: Oborový seminář Protistologie IV
Czech title: Oborový seminář Protistologie IV
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Annotation - Czech
Na semináře jsou zváni odborníci, kteří posluchače seznámí s různými oblastmi protistologie, od základního výzkumu až po praktické využití. Studenti v rámci seminářů referují v průběhu studia o stavu svého projektu a pravidelně se zde představují nově zadaná témata závěrečných prací.
Last update: Čepička Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (29.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Pro získání zápočtu je nutná účast alespoň na 3/4 seminářů.

Last update: Čepička Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (27.02.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html