SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma thesis seminar (cryptogamology) II - MB120S04E
Title: Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II
Czech title: Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář je povinný pro magisterské studenty bryologie, lichenologie a mykologie. Obsahem semináře budou prezentace studentů o postupu DP. Cílem semináře je poskytnou studentům kritickou zpětnou vazbu lidmi z co nejširšího spektra oborů. Vzhledem ke své povaze je seminář důrazně doporučen i studentům bakalářského studia, kteří by měli referovat o postupu BP a výhledech či počátcích diplomové práce.
Last update: Štefánek Michal, Mgr. (02.05.2022)
Literature - Czech

Většina příspěvků je založena na vlastní prácí studentů, část se pak vztahuje k recentním mykologickým publikacím. Viz např. ty na WOS, ScienceDirect a Willey online.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (02.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen za jednu prezentaci o konkrétním zajímavém aspektu své práce na DP a za pravidelnou docházku. V případě absence jednoho či druhého student sepíše esej o rozsahu 1-1,5 stránky na související téma stanovené vyučujícím.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (02.05.2022)
Syllabus - Czech

Náplně jednotlivých seminářů jsou dohodnuty na začátku semestru a z větší části jsou tvořeny příspěvky studentů.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (02.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html