SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods in plant population biology - MB120P22E
Title: Methods in plant population biology
Czech title: Metody populační biologie rostlin
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Additional information: http://www.natur.cuni.cz/~herben/kurspopmetod.html
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Annotation -
The lectures can be given in English.
Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (12.12.2006)
Syllabus - Czech

Kurs má část teoretickou (přednášky, demonstrace analýzy dat a modelování), a část praktickou (analýza a modelování dat přinesených posluchači, nebo dat, která přinesou přednášející). Závěrem kursu posluchači vypracují krátký report o vybraném zpracovávaném problému, který přednesou a obhájí na společném sezení.

Náplň cyklu vychází z problémů a technik, které uvádíme v manuálu pro analýzu dat v populační biologii (Herben a Münzbergová: Zpracování geobotanických dat v příkladech - Část II. Demografická data). Obsah se mezi jednotlivými běhy trochu mění. Jednotlivé okruhy:

 • analýza dat o natalitě a mortalitě: logistická regrese, analýza přežívání
 • analýza dat o růstu rostlin
 • analýza dat o kvetení, produkci semen, analýza dat z polinačních pokusů: Poissonovská regrese
 • analýza dat o klíčení a přežívání semenáčků, analýza dat o přežívání semen v půdě
 • identifikace jednosměrných vztahů v datových souborech pomocí parciální regrese a path analysis
 • konstrukce populačních přechodových matic, kritika sebraných dat
 • maticové modelování populační dynamiky: stabilní věková struktura, růstová rychlost, její variabilita, průměrná délka života
 • elasticita, příspěvky jednotlivých fází k růstové rychlosti, zjišťování "kritických" fází
 • spolehlivost predikcí maticových modelů
 • metapopulační dynamika: stanovení parametrů křivky šíření, metapopulační kapacity
 • metapopulační dynamika: modelování šíření druhu v krajině s explicitní strukturou
 • analýza dat na úrovni populace

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (12.12.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html