Evolution, systematics and morphology of vascular plants (for biology teachers) - MB120P176
Title: Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Czech title: Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: 130
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: 20/21 nový předmět pro uč.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kristýna Hlavatá, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Mgr. Tomáš Vlasta
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Chudáčková (15.02.2024)
PŘEDNÁŠKA
Tento kurs seznamuje ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin na zemském povrchu a to na
pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Studenti se na přednášce a
doprovodných praktických cvičeních seznámí se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování,
rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin,
reprezentujících nejen středoevropskou květenu, ale také význačné (především užitkové) rostliny celého světa.
Zároveň je přednáška výbornou příležitosti pro zopakování a doplnění poznatků o morfologii rostlin, o historii,
základních metodách a principech v taxonomii cévnatých rostlin.

PRAKTIKUM
Přednáška je doplněna praktickým cvičením, umožňujícím pozorovat na živém materiálu základní zástupce
probíraných čeledí, jejich morfologické charakteristiky a rozdíly mezi příbuznými skupinami rostlin.


VŠECHNY MATERIÁLY K PŘEDNÁŠKÁM, PRAKTIKÁM I KE ZKOUŠCE PRO LETNÍ SEMESTR 2024 NAJDETE NA GOOGLE DISKU:

https://drive.google.com/drive/folders/1ngXPyDhecQC5Lg-b8EzQu8YgZUPsYREg?usp=drive_link


PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 80% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečné poznávačky (minimální zisk 60% bodů). Poznávačku provedou studenti u testu s praktik.


2. Zkouška bude probíhat písemně nebo ústně, dle výběru studenta a po dohodě s vyučujícímu.


Známkování bude následovné (čísla jsou uvedené v procentech):

100 – 91 = 1
90-75 = 2
74-60 = 3
59 a méně = 4

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Chudáčková (15.02.2024)

Základní studijní literatura:
Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:
Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum.

Určovací klíče a obrazové atlasy:

Kaplan Z. et al. (2021): Klíč ke květeně České republiky, 2., rozšířené vydání. Academia Praha
Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České [socialistické] republiky (1988-2010):Vol. 1-3 Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 4-7 Slavík B. et Štěpánková J. [red.], vol. 8 Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. [red.]. Academia. Praha.
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.