SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Crops and medicinal plants - MB120P175
Title: Užitkové a léčivé rostliny
Czech title: Užitkové a léčivé rostliny
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:3/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Annotation - Czech
Přednáška přináší přehled důležitých rostlin s praktickým (potraviny, technické rostliny) a farmaceutickým (léčivé a
jedovaté rostliny) významem na příkladech domácích i běžně dostupných exotických rostlin. Část užitkové rostliny
přináší přehled potravinářsky významných rostlin (obiloviny, luštěniny, škrobnaté rostliny (okopaniny), olejniny,
ovoce, zelenina, koření, cukrodárné rostliny, pochutiny) a technicky využívaných rostlin (textilní, pícniny , třísloviny,
pryskyřice, barviva, rostliny poskytující latex). Příklady a demonstrace rostlin našich i běžně dostupných
subtropických a tropických, v jednotlivých skupinách řazené systematicky. V úvodu jsou zmíněna centra kulturních
rostlin.
Část léčivé rostliny je v principu pojímána farmaceutickým způsobem, kdy jsou jednotlivé skupiny demonstrovány
podle hlavních chemických účinných látek a jejich využití ve farmacii (cukry, tuky, alkaloidy, třísloviny, glykosidy,
flavonoidy, silice, hořčiny, ostatní drogy). Speciální kapitolou je pak přehled důležitých jedovatých a
psychotropních druhů. Demonstrovány jsou (bezpečným způsobem) příklady užití.
Závěrečná přednáška představuje průnik tématu s vědou provozovanou na katedře.
Cvičení proběhne blokově formou návštěvy jednoho nebo více specializovaných skleníků či jiných kolekcí.

PREDNASKA ZACINA AZ VE 2. TYDNU SEMESTRU PO 5. RIJNU!
Last update: Hrouda Lubomír, doc. RNDr., CSc. (28.09.2020)
Aim of the course - Czech

Cíl: seznámit studenty s důležitými skupinami rostlin a jejich praktickým a farmaceutickým využitím a to i ve vztahu k vědecké činnosti katedry. Frontální výuka s demonstrací živého materiálu, popř. degustacemi. Návštěva jednoho nebo více specializovaných skleníků či jiných kolekcí.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (31.05.2020)
Literature - Czech

Valíček, P. Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha: Academia, 2002.

Jahodář, L. Farmakobotanika. Praha: Karolinum, 2006.

Korbelář, J.; Endris, Z. Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, 1981.

Vlach, P.; Chocholoušková, Z. et al. Biologie všedního dne. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014.

Novák J. Co rostlo u babičky na zahradě. Tradiční odrůdy. Knižní klub, Praha, 2013.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (31.05.2020)
Syllabus - Czech

1. Úvod, centra kulturních rostlin; potraviny I: obiloviny, luštěniny, škrobnaté rostliny

2. Potraviny II: ovoce, olejniny

3. Potraviny III: zelenina, cukrodárné rostliny

4. Potraviny IV: koření, pochutiny

5. Technické rostliny I: textilní, třísloviny, pryskyřice

6. Technické rostliny II: barviva, rostliny poskytující latex, zemědělské využití (pícniny)

7. Léčivé rostliny: alkaloidy, třísloviny

8. Léčivé rostliny: glykosidy

9. Léčivé rostliny: flavonoidy

10. Léčivé rostliny: silice, hořčiny, ostatní drogy

11. Jedovaté rostliny, speciálně mírného pásu Evropy

12. Psychotropní a jinak nebezpečné rostliny

13. Věda a užitkové rostliny na katedře

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (31.05.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html