SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Medical Mycology - MB120P150
Title: Lékařská mykologie
Czech title: Lékařská mykologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Capacity: 20
Min. number of students: 7
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (21.05.2018)
The course is designed to provide a basic overview in the increasingly relevant subject of fungal infections. The
programme focuses on the taxonomy and ecology of fungal pathogens, pathogenesis of fungal infections, practical
elements of diagnosis, the identification of pathogenic fungi, the application of molecular techniques and
antifungal therapy.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Michal Štefánek (25.10.2018)

Seyedmousavi S, de Hoog GS, Guillot J & Verweij PE (2018) Emerging and epizootic fungal infections in animals. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-72091-3

Sullivan DJ & Moran GP (2014) Human Pathogenic Fungi: Molecular Biology and Pathogenic Mechanisms. Caister Academic Press. ISBN: 978-1-908230-44-7

De Hoog GS, Guarro J, Gené J & Figueras MJ (2014) Atlas of Clinical Fungi, 4rd edn, CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht.

Merz WG & RJ Hay (2011) Topley & Wilson's Medical Mycology 10th edn. Wiley India Pvt Ltd. ISBN: 8126533331

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D. (24.10.2019)

Přehled hlavních témat 
1) Faktory virulence hub, rizikové faktory na straně hostitele, mechanismy proniknutí a přežití v organismu hostitele 
2) Imunologické aspekty mykotických infekcí - infekce zdravého a imunokompromitovaného hostitele; zvláštnosti imunity u chladnokrevných obratlovců a u bezobratlých 
3) Mykologické vyšetřovací metody, zpracování materiálu, laboratorní markery mykotických infekcí, diagnostická kritéria pro potvrzení mykóz 
4) Antimykotika - rozdělení do chemických skupin, mechanismus účinku, mechanismy rezistence hub k ATM, metody testování citlivostí k antimykotikům 
5) Invazivní mykózy způsobené vláknitými houbami (Aspergillus, Mucorales, aj.) 
6) Kvasinkové infekce (Candida, Cryptococcus, aj.) 
7) Keratinofilní houby a povrchové mykózy 
8) Subkutánní mykózy; mykózy způsobené houbám podobnými organismy 
9) Pneumocystis; infekce způsobené dimorfními houbami 
10) Veterinární mykologie I - mykózy u bezobratlých a studenokrevných obratlovců 
11) Veterinární mykologie II - mykózy u teplokrevných obratlovců

 

Zkouška ústní na základě předem známého seznamu otázek.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html