SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biogeography (for Biology teachers) - MB120P118
Title: Biogeografie (pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání)
Czech title: Biogeografie (pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání)
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Kurz bude probíhat do odvolání distančně na platformě Google Meet.
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.
Annotation -
The lectures are given in Czech language only. What we know about the actual geographical distribution of plants and animals? What are the factors and rules influencing this distribution? What is the relation of the Central Europe flora and fauna to the rest of the Europe? What the biogeography can say about the history of the Earth and what can say about the evolution of the organism? What is the contribution of phytogeography and zoogeography to the knowledge of distribution of biodiversity and to her conservation? Those are the basic questions and themes of the presented course.

(LMS system Moodle is implanted for the presentation of study materials, tutorials and communication - see http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864)
Last update: Stančík Daniel, RNDr., Ph.D. (21.01.2013)
Literature - Czech

Buchar J. 1983. Zoogeografie. SPN Praha. (s určitou rezervou)

Hendrych R. 1983. Fytogeografie. SPN Praha. (s určitou rezervou)

Holub J. & V. Jirásek. 1971. Terminologie - Slovníček fytogeografických termínů. Preslia, Praha, 43: 69-87.

Horáček I., Mladý F. 2003. Biogeografie. (in: Rosypal S. et al. Nový přehled biologie. Scientia, Praha)

Ložek V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. Praha.

Slavíková J. 1983. Ekologie rostlin. UK Praha.

Studijní materiály v LMS systému MOODLE na http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864

Last update: Stančík Daniel, RNDr., Ph.D. (21.01.2013)
Requirements to the exam - Czech

PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU: Podmínkou splnění předmětu je úspěšné zvládnutí závěrečného testu, který se skládá ze 3 částí v režii každého z vyučujících. Z žádné části nesmí student získat méně než 50% bodů (tj. být hodnocen stupněm horším než 4) a výsledná známka je aritmetickým průměrem 3 dosažených známek.

Last update: Stančík Daniel, RNDr., Ph.D. (01.12.2011)
Syllabus -

The lectures are given in Czech language only. What we know about the actual geographical distribution of plants and animals? What are the factors and rules influencing this distribution? What is the relation of the Central Europe flora and fauna to the rest of the Europe? What the biogeography can say about the history of the Earth and what can say about the evolution of the organism? What is the contribution of phytogeography and zoogeography to the knowledge of distribution of biodiversity and to her conservation? Those are the basic questions and themes of the presented course.

Last update: Stančík Daniel, RNDr., Ph.D. (21.01.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html