SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomes of the Earth - MB120P07
Title: Biomy Země
Czech title: Biomy Země
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1865
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)
Please note, the lectures are given in Czech language only.

The course provides an overview of all fundamental world zonal biomes/terrestrial ecosystems.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (29.03.2019)

Série titulů Biology of Habitats. Oxford.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

Písemná zkouška - test.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

Rozvrh jednotlivých přednášek a všechny studijní materiály jsou přístupné na adrese:
MOODLE

1. Úvodní lekce - základní ekologické principy a rozšíření biomů.

2. Tropický deštný les.

3. Tropické savany.

4. Subtropické pouště.

5. Mediteránní tvrdolisté lesy.

6. Temperátní listnaté lesy.

7. Temperátní stepi.

8. Boreální tajga.

9. Tundra.

10. Mokřady a vodní vegetace.

11. Alpínské vysokohoří.

12. Mangrove.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

Je velmi vhodné předchozí absolvování přednášky MB120P05 - Terestrické ekosystémy 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html