SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Molecular Anthropology - MB110P83
Title: Molekulární antropologie
Czech title: Molekulární antropologie
Guaranteed by: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: První přednáška proběhne 4.10.2019
Guarantor: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
XP//In complex pre-requisite: MB110P99
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Dupejová (05.03.2019)
Jednosemestrální přednáška v několika kurzech postupně přiblíží posluchačům fenomén diverzity lidského genomu (mutace a nestabilita lidské DNA), dotkne se inter- a intrapopulační variability, diskutována bude genetika v souvislosti s významem identity a zpochybněním termínu rasa. Řešena bude variabilita komplexních znaků, aplikace (epi)genetických přístupů v současné forenzní genetice a zmíněn bude význam prediktivní genetiky. Dotkneme se vztahu lidského genomu a evoluce v kontextu evoluční medicíny a představíme také další specializovaná odvětví genetiky člověka – imunogenetiku, cytogenetiku, onkogenetiku a epigenetiku.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Dupejová (05.03.2019)

Thompson & Thompson: Klinická genetika. Nussbaum, McInnes, Willard. Vydavatelství Triton, 6. vydání (2004)

Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing (2005)

výběr z: Stanislav Rosypal a kol.: Úvod do molekulární biologie I.-IV. díl + Dodatek. Vydavatelství S. Rosypal, Brno (2006)

Jobling MA, Hurles ME, Tyler-Smith C: Human evolutionary Genetics. Origins, Peoples & Diseases. Garland Publishing (2004)

Gluckman P, Beedle A, Hanson M: Principles of evolutionary medicine. Oxford Biology (2009)

Strachan, Goodship, Chinnery: Genetics and genomics in medicine. Garland Science (2015)

odborné články dle akutálního doporučení z přednášek

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lenka Dupejová (05.03.2019)

Pro získání zápočtu je nutné absolvování praktického cvičení. Bez zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce.
Zkoušení probíhá ústně na základě písemné přípravy. Studenti mají k dispozici prezentace z přednášek a doporučenou literaturu.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. (08.11.2019)

1) Lidský genom (HUGO. Diverzita lidského genomu. Mikrobiom člověka) (11.10.2019)

2) Evoluční dědictví a choroby - principy evoluční medicíny (18.10.2019)

3) Základy cytogenetiky člověka (RNDr. Roman Šolc, Ph.D., 25.10.2019)

4) Úvod do klinické onkogenetiky (1.11.2019)

5) Epigenetické mechanismy v ontogenezi, zdraví a nemoci (8.11.2019)

6) Ekogenetika a ekogenomika. Exposomy (15.11.2019)

7) Praktické cvičení (22.11. 10:40-12:10, 14-16 hod.)

8) Prevence genetických onemocnění. DNA skríninky. (RNDr. Emanuel Žďárský, CSc., ST 27.11. 11:30-13 hod., B2)

 9) Úvod do lidské imunogenetiky (29.11.2019)

10) Principy forenzní genetiky (Mgr. Halina Šimková, 6.12.2019)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html